×

Mesajul șefului Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, Zinaida Micleușanu

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este o zi foarte importantă pentru copii, este ziua care marchează începutul unei noi etape istorice în abordarea copilăriei, a vieții copilului; ea ne reamintește despre responsabilitatea adulților, ne îndeamnă să depunem mai mult efort în asigurarea bunăstării și calității vieții copiilor.
Pornind de la acest fapt, activitatea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului vine să convingă societatea că copiii au nevoie să fie protejați și sprijiniți într-o lume complexă, care se află într-o schimbare continuă, în care așa procese ca: globalizarea, migrația și mobilitatea excesivă a oamenilor, tehnologiile informaționale, influențează nu numai pozitiv viața familiei și viața copilului, dar și, într-o anumită măsură, o influențează destul de negativ, distorsionând și destabilizând comportamentele adulților, care ar trebui să fie protectoare, conștiincioase, axate pe atenție, dăruire și iubire.
Situația pandemică a provocat anumite dificultăți, chiar a produs o criză în abordarea și respectarea drepturilor copilului, însă noi ca și autoritate tutelară ne-am angajat să oferim suport dublu copiilor în situație de risc, pentru a le asigura accesul prioritar la variate servicii de sănătate și protecție socială.
La data de 20 noiembrie 1989 a fost semnată Convenţia ONU cu privire la protecția drepturilor copilului, această zi devenind Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului în întreaga Lume. Aceasta este o zi de conștientizare pentru toate statele Lumii, pentru toți oamenii, care ne orientează spre respectarea drepturilor copiilor, iar aceștia, la rândul lor, își pot exprima speranța că vor fi ascultați și auziți de adulți, de structurile publice de toate nivelurile, care au menirea să le asigure o viață și copilărie frumoasă, liniștită și interesantă, cu speranțe în viitor.
Conform prevederilor Convenţiei, copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este obligat să îi asigure cele mai favorabile condiţii de dezvoltare, să asigure respectarea drepturilor copilului şi a normelor de protecţie a acestuia. Drepturile copilului prevăzute în Convenţie, trebuie să fie aplicate tuturor copiilor, fără discriminare. Fiecare copil are dreptul la viaţă, la educaţie, la libera exprimare şi la o dezvoltare armonioasă.
Prin muncă, perseverenţă şi implicare activă s-a conceput şi s-a reuşit adoptarea de către Organizaţia Naţiunilor Unite a Declaraţiei Drepturilor Copilului, primul document internaţional în care „drepturile copilului” sunt menţionate şi promovate în mod unitar, iar protecţia copilului se impune de la sine.
Copiii trebuie informați că există instituții abilitate, care au atribuții pentru a-i proteja de discriminare, agresiune, violență atât în cadrul familial, cât și în afara lui. Prin urmare, acest aspect important este consemnat și de cadrul normativ, precum Legea nr. 140/2013 cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, Legea nr.45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului, Hotărârea Guvernului Nr. 270/ 2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, etc.
Ziua Internațională a Drepturilor Copilului oferă fiecărui om conștient un punct inspirat de reper pentru a pleda, promova şi celebra respectarea drepturilor copiilor, acestea, materializându-se în dialoguri, decizii şi acţiuni concrete, care vor construi o lume mai bună pentru copii, vor funcționa permanent pe parcursul anului și vor proteja Personalitatea Micului OM, care se află în dezvoltare și formare pentru a deveni un cetățean demn al societății și civilizației umane!
DISTRIBUIE