×

O nouă ediție al Buletinului informativ lunar al proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

A apărut o nouă ediție a Buletinului informativ lunar al proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”. Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și Institutum Virtutes Civilis a sumarizat în numerele 22-23 ale Buletinului „Servicii sociale mai bune”, activitățile care au fost desfășurate în lunile august și septembrie 2023 de către organizațiile care creează și dezvoltă servicii sociale în diferite localități ale Republicii Moldova.

Buletinul este redactat în limbile română și rusă.

Buletin august sept ROM (1)

Buletin august sept RU (1)

În ediția curentă a apărut o descriere a unui nou serviciu lansat în Capitală, mai exact,  un serviciu de terapie ocupațională pentru copii cu nevoi speciale.

Serviciul de terapie ocupațională și o sală multifuncțională pentru prestarea acestui serviciu au fost lansate la sediul Centrului „Tony Hawks” din Chișinău, cu sprijinul Uniunii Europene și al Fundației Soros Moldova. Terapia ocupațională cuprinde un set de activități și exerciții cu aplicarea individualizată a mijloacelor asistive, care ajută copiii cu nevoi speciale să se dezvolte, să învețe și să se joace, să participe la activitățile zilnice și, astfel, să-și crească șansele la o viață independentă.

 

Un specialist în terapie ocupaţională folosește cunoștinţe și tehnici din mai multe domenii: medicină, psihologie și sănătate mintală, asistenţă socială, ergonomie și design universal, evaluează abilităţile cognitive și cele de comunicare ale copilului, funcţiile senzoriale, capacitatea de a se organiza și de a-și regla comportamentul, precum și abilităţile de adaptare la diferite medii și situaţii. În baza evaluării, sunt stabilite obiectivele terapiei și este întocmit un plan de intervenţie individualizat, care constă din exerciţii, jocuri și alte activităţi specifice. Specialiștii Centrului „Tony Hawks”, care vor presta serviciul de terapie ocupaţională, au fost pregătiţi și ghidaţi de experţi internaţionali, datorită proiectului „Organizaţiile societăţii civile acţionează pentru servicii sociale mai bune”, finanţat de Uniunea Europeană, cofinanţat și implementat de Fundaţia Soros Moldova în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

„Proiectul de creare a acestui serviciu a apărut din necesitatea de a lărgi gama de servicii destinate copiilor cu nevoi speciale și de a îmbunătăţi calitatea vieţii lor prin facilitarea jocului și a studiilor. Ne-am propus să acordăm atenţie nu doar recuperării medicale, dar să venim cu idei practice și să acordăm ajutor în adaptarea condiţiilor fizice ale mediului, să facilităm mobilitatea, deplasarea, accesibilitatea fizică și informaţională prin acomodări și dotări specifice”, a spus, la lansarea serviciului, Diana Covalciuc, medic pediatru, directoare a Centrului „Tony Hawks”.

Serviciul de terapie ocupaţională va fi prestat într-o sală multifuncţională, reconstruită și amenajată cu sprijinul mai multor donatori, inclusiv ambasadele Statelor Unite și Marii Britanii la Chișinău, Clubul Internaţional al Femeilor, dar și Uniunea Europeană și Fundaţia Soros Moldova. Prezent la evenimentul de lansare, Petru Culeac, director executiv al Fundaţiei Soros Moldova, a menţionat că fără cooperarea dintre mai mulţi actori, lansarea serviciului și a sălii nu ar fi fost posibilă.

„În pofida unor condiţii dificile, mă refer la pandemie, Centrul Tony Hawks a reușit să creeze serviciul și să construiască sala multifuncţională. Toate acestea ar fi fost extrem de dificil de făcut dacă nu exista o joncţiune a eforturilor mai multor actori – ambasadelor SUA și Marii Britanii, Uniunii Europene, echipei Centrului „Tony Hawks”, dlui Tony Hawks, care a crezut în această ţară, nu renunţă și acordă suport Centrului. Împreună cu partenerii din proiect, Keystone Moldova și Institutum Virtutes Civilis, Fundaţia Soros și Uniunea Europeană, pe parcursul mai multor ani, am reușit să creăm și să dezvoltăm peste 80 de servicii sociale în toată ţara”, a spus Petru Culeac. Centrul „Tony Hawks” din Chișinău a fost creat din iniţiativa actorului britanic Tony Hawks, autor al cărţii „Tenis cu moldovenii”, ecranizat în anul 2012, care a fost prezent la lansarea serviciului.

Serviciul de Terapie Ocupaţională de la Centrul „Tony Hawks” este unul dintre cele 40 de servicii sociale create în cadrul proiectului „Organizaţiile societăţii civile acţionează pentru servicii sociale mai bune”, finanţat de Uniunea Europeană, cofinanţat și implementat de Fundaţia Soros Moldova în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

DISTRIBUIE