×

Acte interne

Ordin_nr_110_cu_privire_la_conferirea/confirmarea_gradelor_didactice

Ordin nr. 84 cu privire la elaborarea Raportului de activitate al DGPDC pentru Semestrul I, 2023 și Rapoartelor statistice ale structurilor din subordine

Ordin nr. 27 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de angajare a personalului contractual în cadrul DGPDC

Ordin nr. 74 cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de elaborarea și revizuirea cadrului normativ intern și a mecanismelor de funcționare a DGPDC

Codul de etică și deontologie a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului_II

Codul de etică și deontologie a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului_I

Dispoziție nr. 186-d cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor și manifestărilor cultural-artistice dedicate Zilei Internaționale a Familiei cu genericul „Familiile și schimbările demografice”

Ordin nr. 48 cu privire la organizarea etapei municipale de atestare a cadrelor didactice, sesiunea 2023

Ordin nr. 45 cu privire la aprobarea Ghidului noului angajat al Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului

Ordin nr. 42 cu privire la prezentarea materialelor aferente procesului de atestare a cadrelor didactice care au solicitat atestarea în anul de studii 2022-2023

Ordin nr. 17 cu privire la operarea unor modificări la ordinul DGPDC nr. 54 din 04.05.2022

Regulamentul cu privire la funcționarea Consiliului de Administrație al Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului

Ordin nr. 16 cu privire la operarea unor modificări la ordinul DGPDC nr. 63 din 02.06.2022

Ordin nr. 12 cu privire la aprobarea Planului de achiziții pentru anul 2023

Ordin nr. 6 cu privire la aprobarea Contractului colectiv de munca al DGPDC

Ordin nr. 1 cu privire la elaborarea Planului de acțiuni al DGPDC pentru anul 2023, DPDC din sectoare și al specialiștilor din subordine

Ordin nr. 163 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de elaborarea Registrului declarațiilor privind conflictele de interese, ținerea și completarea acestuia.

Ordin nr. 162 cu privire la aprobarea Regulamentului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul DGPDC

Circulară la Ordinul nr. 153 din 08.12.2022

Ordin nr. 152 din 08.12.2022, cu privire la elaborarea Raportului semestrial de activitate al DGPDC și Rapoartelor statistice pentru Semestrul II, 2022

Ordin nr. 135 din 27.10.2022 cu privire la constituirea Comisiilor municipale de atestare și cooptare a cadrelor didactice în anul de studii 2022-2023

Ordin nr. 129 din 21.10.2022 cu privire la organizarea și desfășurarea aniversării celor 25 de ani de activitate a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului

Ordin nr. 108 din 13.09.2022 cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor de conducere în anul de studii 2022-2023

Ordin nr. 107 din 13.09.2022 cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice în anul de studii 2022-2023

Regulamentul de organizare și desfășurare a Festivalului de creație inclusive “Moldova mea,leagăn de flori!”

Ordin nr. 101 din 24.08.2022 cu privire la constituirea Juriului privitor la organizarea și desfășurarea Festivalului de creație inclusive “Moldova mea, leagăn de flori!”, Ediția a III-a

Ordin nr. 99 din 24.08.2022 cu privire la organizarea și desfășurarea Festivalului de creație inclusive “Moldova mea, leagăn de flori!”, Ediția a III-a

Ordin nr 94 din 05.08.2022, cu privire la conferirea  confirmarea gradelor didactice

Ordin nr. 64 din 02.06.22, cu privire la elaborarea Raportului semestrial de activitate al DGPDC și a Rapoartelor statistice pentru semestrul I, 2022

Ordin nr. 63 din 02.06.2022, cu privire la operarea unor modificări la ordinul nr. 54 din 19.05.2021

Ordin nr. 54 din 04.05.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului al DGPDC

Ordin nr. 50 din 21.04.2022 cu privire la organizarea Conferinței științifico-practice internaționale,,Consolidarea familiei-premisă fundamentală a promovării drepturilor copilului”, Ediția a II-a

Ordin nr. 44 din 12.04.2022 cu privire la organizarea etapei municipale de atestare a cadrelor didactice, sesiunea 2022

Codul de conduită a funcționarului public și altor categorii de angajați din cadrul DGPDC și structurilor subordonate

Regulamentul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului 

Regulamentul secției monitorizare, evaluare, planificare strategică și managementul calității

Ordin nr. 20 din 24.02.2022 cu privire la prezentarea materialelor aferente procesului de atestare a cadrelor didactice care au solicitat atestarea în anul de studii 2021-2022

Ordin nr. 21 din 24.02.2022 cu privire la prezentarea Portofoliilor de atestare a cadrelor de conducere care au solicitat atestarea în anul de studii 2021-2022

Ordin nr. 146 din 29.12.2021 cu privire la elaborarea Raportului semestrial de activitate al DGPDC și ale Rapoartelor statistice pentru semestrul II, 2021

Ordin nr. 107 din 08.10.2021 cu privire la conferirea-confirmarea gradului managerial doi

Ordin nr. 106 din 08.10.2021 cu privire la conferirea-confirmarea gradelor didactice

Ordin nr. 105 din 07.10.2021 cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor de conducere anul de studii 2021-2022

Ordin nr. 104 din 07.10.2021 cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice anul de studii 2021-2022

Ordin nr. 68 din 22.06.2021 cu privire la elaborarea Raportului semestrial de activitate a DGPDC și a Rapoartelor statistice pentru semestrul I, 2021

Ordin nr . 24 din 15.03. 2021 cu privire la măsurile de protecție a sănătății angajaților Direcției generale pentru protecția drepturile copilului în perioada stării de urgență 15.03.2021 – 15.04.2021.

Ordin nr. 22 din 10.03.2021 cu privire la protecția sănătății angajaților din cadrul DGPDC și subdiviziunile sale.

Ordin nr. 04 din 14.01.2021 cu privire la stabilirea responsabilităților în contextul executării prevederilor foii de parcurs, elaborată în legătură cu reorganizarea DMPDC.

Ordin nr. 03 din 12.01.2021 cu privire la asigurarea bunei desfășurări a activității Complexului de servicii sociale pentru copii în situații de stradă.

Ordin nr. 02, nr. 08, nr. 23, nr. 29 din 12.01.2021 cu privire la cooperarea intersectorială în vederea identificării precoce, referirea și asistența copiilor în situații de stradă în mun. Chișinău.

Ordin nr. 121 din 23.11.2020 cu privire la protecția angajaților din cadrul DMPDC.

Ordin nr. 122 din 23.11.2020 cu privire la protecția angajaților din cadrul DPDC sectorul Centru.

Ordin nr. 123 din 23.11.2020 cu privire la protecția angajaților din cadrul DPDC sectorul Rîșcani.

Ordin nr. 85 din 15.09.2020 cu privire la evaluarea nivelului de pregătire a Centrelor comunitare pentru copii și tineri către anul de studii 2020-2021

Ordin nr. 84 din 10.09.2020 cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor de conducere în anul de studii 2020-2021

Ordin nr. 83 din 10.09.2020 cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice în anul de studii 2020-2021

Ordin nr. 82 din 10.09.2020 cu privire la implementarea instrucțiunilor privind măsurile de protecție ce trebuie aplicate pentru organizarea activității Centrelor comunitare și Serviciilor sociale din subordinea DMPDC

Ordin nr. 81 din 03.09.2020 cu privire la conformarea actelor normative interne cadrului legislativ-normativ național

Ordin nr. 80 din 01.09.2020 Cu privire la organizarea Serviciului Asistență Socială Comunitară din cadrul DMPDC

Ordin nr. 79 din 02.09.2020 cu privire la organizarea sesiunii de instruire pentru angajații DMPDC

Ordin nr. 74 din 12.08.2020 cu privire la protecția sănătății angajaților DMPDC

Ordin nr. 72 din 05.08.2020 cu privire la organizarea sesiunii de instruire pentru angajații din Centrele de plasament pentru copii din subordinea DMPDC

Ordin nr. 70 din 22.07.2020 Cu privire la organizarea sesiunii de instruire pentru angajații DMPDC

Ordin nr.61 din 14.07.2020 Cu privire la organizarea sesiunii de instruire pentru angajații DMPDC

Circulara nr. 52 din 25.06.2020 Șefilor DPDC din sectoare, Șefilor subdiviziunilor structurale, Managerilor Serviciilor 

Ordin nr. 49 din 18.06.2020 Cu privire la aprobarea instructiunii de securitate si sanatate in munca pentru angajatii care desfasoara munca de la domiciliu

ordin nr.48 din 17.06.2020 Cu privire la instruirea la distanta a copiilor privind regulile de securitate in perioada vacantei de vara

Ordin nr. 47 din 15. 06. 2020 Cu privire la Organizarea salariatilor DMPDC si a subdiviziunilor sale

Ordin nr. 46 din 12.06.2020 Cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

Planul de acțiuni al DMPDC pentru perioada estivală 2020

Ordin nr 44 din 11.06.2020 cu referire la delegarea responsabilităților privind elaborarea Planului complex de activitate al DMPDC pentru semestrul II al anului 2020 și a rapoartelor de activitate pentru semestrul I 2020

ordin-nr.-41-din-10.06.2020 cu privire la prevenirea agravării situației epidemiologice și protecția sănătății angajaților din cadrul DMPDC

Ordin nr. 16 din 21.02.2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a componenței nominale ale Comisiei pentru protecția copilului.

Ordin-nr.-54-din-13.06.2019-cu-privire-la-organizarea-măsurilor de profilaxie și -combatere-a-toxiinfecțiilor-alimentare-și-altor-boli-diareice-acute.

Ordin-cu-privire-la-evaluarea-complexă a-Centrului-de-plasament-pentru-copii.

Ordin-cu-privire-la-crearea-grupului-de-lucru-în-domeniul-achizițiilori-publice.

Ordin-nr.-02-din-17.01.18-cu-privire la aprobarea Regulamentului-privind-prelucrarea-informațiilor-ce-conțin-date-cu-caracter-personal-în-sistemul-de-evidență-contabilă.

Ordin-nr.-05-din-22.01.18-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-Registrului-de-evidență-a petițiilor-parvenite-în-adresa-Direcției-municipale-pentru-protecția-drepturilor-copilului.

Ordin-nr.-03-din-17.01.18-cu-privire-la-aprobarea-Politicii-de-securitate-a-datelor-cu-caracter-personal în-cadrul-Direcției municipale-pentru-protecția-drepturilor-copilului.

Ordin-nr.-13-din-15.03.18-cu-privire-la-desemnarea-persoanei-responsabile-pentru-îndeplinirea-Planului-de-integritate.

Regulamentul-privind-procesul-de-furnizare-a-documentelor-informațiilor-oficiale-din-cadrul-Direcției-municipale-pentru-protecția-drepturilor-copilului.