×

Acte interne

Ordin nr. 107 din 08.10.2021 cu privire la conferirea-confirmarea gradului managerial doi

Ordin nr. 106 din 08.10.2021 cu privire la conferirea-confirmarea gradelor didactice

Ordin nr. 105 din 07.10.2021 cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor de conducere anul de studii 2021-2022

Ordin nr. 104 din 07.10.2021 cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice anul de studii 2021-2022

Regulamentul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului 

Ordin nr. 68 din 22.06.2021 cu privire la elaborarea Raportului semestrial de activitate a DGPDC și a Rapoartelor statistice pentru semestrul I, 2021

Ordin nr . 24 din 15.03. 2021 cu privire la măsurile de protecție a sănătății angajaților Direcției generale pentru protecția drepturile copilului în perioada stării de urgență 15.03.2021 – 15.04.2021.

Ordin nr. 22 din 10.03.2021 cu privire la protecția sănătății angajaților din cadrul DGPDC și subdiviziunile sale.

Ordin nr. 04 din 14.01.2021 cu privire la stabilirea responsabilităților în contextul executării prevederilor foii de parcurs, elaborată în legătură cu reorganizarea DMPDC.

Ordin nr. 03 din 12.01.2021 cu privire la asigurarea bunei desfășurări a activității Complexului de servicii sociale pentru copii în situații de stradă.

Ordin nr. 02, nr. 08, nr. 23, nr. 29 din 12.01.2021 cu privire la cooperarea intersectorială în vederea identificării precoce, referirea și asistența copiilor în situații de stradă în mun. Chișinău.

Ordin nr. 121 din 23.11.2020 cu privire la protecția angajaților din cadrul DMPDC.

Ordin nr. 122 din 23.11.2020 cu privire la protecția angajaților din cadrul DPDC sectorul Centru.

Ordin nr. 123 din 23.11.2020 cu privire la protecția angajaților din cadrul DPDC sectorul Rîșcani.

Ordin nr. 85 din 15.09.2020 cu privire la evaluarea nivelului de pregătire a Centrelor comunitare pentru copii și tineri către anul de studii 2020-2021

Ordin nr. 84 din 10.09.2020 cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor de conducere în anul de studii 2020-2021

Ordin nr. 83 din 10.09.2020 cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice în anul de studii 2020-2021

Ordin nr. 82 din 10.09.2020 cu privire la implementarea instrucțiunilor privind măsurile de protecție ce trebuie aplicate pentru organizarea activității Centrelor comunitare și Serviciilor sociale din subordinea DMPDC

Ordin nr. 81 din 03.09.2020 cu privire la conformarea actelor normative interne cadrului legislativ-normativ național

Ordin nr. 80 din 01.09.2020 Cu privire la organizarea Serviciului Asistență Socială Comunitară din cadrul DMPDC

Ordin nr. 79 din 02.09.2020 cu privire la organizarea sesiunii de instruire pentru angajații DMPDC

Ordin nr. 74 din 12.08.2020 cu privire la protecția sănătății angajaților DMPDC

Ordin nr. 72 din 05.08.2020 cu privire la organizarea sesiunii de instruire pentru angajații din Centrele de plasament pentru copii din subordinea DMPDC

Ordin nr. 70 din 22.07.2020 Cu privire la organizarea sesiunii de instruire pentru angajații DMPDC

Ordin nr.61 din 14.07.2020 Cu privire la organizarea sesiunii de instruire pentru angajații DMPDC

Circulara nr. 52 din 25.06.2020 Șefilor DPDC din sectoare, Șefilor subdiviziunilor structurale, Managerilor Serviciilor 

Ordin nr. 49 din 18.06.2020 Cu privire la aprobarea instructiunii de securitate si sanatate in munca pentru angajatii care desfasoara munca de la domiciliu

ordin nr.48 din 17.06.2020 Cu privire la instruirea la distanta a copiilor privind regulile de securitate in perioada vacantei de vara

Ordin nr. 47 din 15. 06. 2020 Cu privire la Organizarea salariatilor DMPDC si a subdiviziunilor sale

Ordin nr. 46 din 12.06.2020 Cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

Planul de acțiuni al DMPDC pentru perioada estivală 2020

Ordin nr 44 din 11.06.2020 cu referire la delegarea responsabilităților privind elaborarea Planului complex de activitate al DMPDC pentru semestrul II al anului 2020 și a rapoartelor de activitate pentru semestrul I 2020

ordin-nr.-41-din-10.06.2020 cu privire la prevenirea agravării situației epidemiologice și protecția sănătății angajaților din cadrul DMPDC

Ordin-nr.-16-din-21.02.2019-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-de-activitate-a-componenței-nominale-ale-Comisiei-pentru-protecția-copilului.

Ordin-nr.-54-din-13.06.2019-cu-privire-la-organizarea-măsurilor de profilaxie și -combatere-a-toxiinfecțiilor-alimentare-și-altor-boli-diareice-acute.

Ordin-cu-privire-la-evaluarea-complexă a-Centrului-de-plasament-pentru-copii.

Ordin-cu-privire-la-crearea-grupului-de-lucru-în-domeniul-achizițiilori-publice.

Ordin-nr.-02-din-17.01.18-cu-privire la aprobarea Regulamentului-privind-prelucrarea-informațiilor-ce-conțin-date-cu-caracter-personal-în-sistemul-de-evidență-contabilă.

Ordin-nr.-05-din-22.01.18-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-Registrului-de-evidență-a petițiilor-parvenite-în-adresa-Direcției-municipale-pentru-protecția-drepturilor-copilului.

Ordin-nr.-03-din-17.01.18-cu-privire-la-aprobarea-Politicii-de-securitate-a-datelor-cu-caracter-personal în-cadrul-Direcției municipale-pentru-protecția-drepturilor-copilului.

Ordin-nr.-13-din-15.03.18-cu-privire-la-desemnarea-persoanei-responsabile-pentru-îndeplinirea-Planului-de-integritate.

Regulamentul-privind-procesul-de-furnizare-a-documentelor-informațiilor-oficiale-din-cadrul-Direcției-municipale-pentru-protecția-drepturilor-copilului.