×

Planul de acțiuni a Campaniei de informare și sensibilizare „Sunt important, nu mă ignora!”, Ediția a III – a, 25 februarie – 15 aprilie 2021

Scop: informarea și sensibilizarea societății, dar mai ales a reprezentanților legali ai copiilor și actorilor sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii în vederea excluderii neglijării copiilor.

Obiective:

  • informarea opiniei publice asupra fenomenului neglijării și efectele acesteia asupra dezvoltării psiho-emoționale a copilului;
  • prevenirea și combaterea neglijării copiilor în mediul familial și social;
  • conștientizarea reprezentanților legali și actorilor implicați în oferirea asistenței, afecțiunii și grijii copiilor că anume ei sunt responsabili de viața și sănătatea copiilor, satisfacerea nevoilor și nu invers;
  • încurajarea atragerii atenției asupra copilului, oferirea afecțiunii, demonstrarea dragostei, sporirea interesului adulților de a se implica în viața copilului, de a-i înțelege necesitățile și de a-i soluționa frământările;
  • creșterea spiritului întreprinzător a adulților și luarea de atitudine în cazul depistării copiilor neglijați prin sesizarea persoanelor responsabile.

PLAN DE ACȚIUNI

 

Nr. d/r Conținut tematic Locul desfășurării Perioada de realizare Responsabili
1. Elaborarea și diseminarea Regulamentului DGPDC Februarie V. Pșeneac, șef Serviciu monitorizare, sinteză și strategii
2. Lansarea Campaniei DGPDC Februarie Z. Micleușanu, Șef al DGPDC;

V. Pșeneac, șef Serviciu monitorizare, sinteză și strategii,

S. Lașcu, pedagog organizator în probleme mass-media

3. Prezentarea activităților Campaniei pe site-ul  DMPDC DGPDC Februarie -Aprilie S. Lașcu, pedagog organizator în probleme mass-media
4. Organizarea și desfășurarea Concursului municipal (on-line) de creație plastică, literară și teatrală cu genericul „Sunt important, nu mă ignora!”, Ediția a III – a, etapa locală DGPDC;

CCCT;

Serviciile sociale

25 februarie – 23 martie 2021 V. Pșeneac, șef Serviciu monitorizare, sinteză și strategii;

Managerii Serviciilor sociale;                                                       Specialiștii principali în domeniul socio-educativ

5. Activități/ dezbateri organizate cu copiii, pedagogii organizatori, sociali, managerii Serviciilor sociale, părinți/ reprezentanții legali ai copiilor, reprezentanți ai poliției,  în  cadrul cărora se vor aborda problemele cu care se confruntă copiii în familie, școală, comunitate. DPDC din sectoare;

CCCT;

Serviciile sociale

Martie 2021 Managerii Serviciilor sociale;                                                 Specialiștii principali în domeniul socio-educativ
6. Ore publice/ activități cu tematica  Eu pot, poți și tu!” (online) CCCT;

Centrele de plasament și de zi

Martie – aprilie 2021 Managerii Serviciilor sociale;

Pedagogii organizatori din CCCT

7. Expoziția online a posterelor cu genericul „Sunt important, nu mă ignora!”, Ediția a III – a Site-ul DGPDC 20.04.2021 Z. Micleușanu, Șef al DGPDC;

V. Pșeneac, șef Serviciu monitorizare, sinteză și strategii

8. Gala de premiere a copiilor participanți la concursul de eseuri cu genericul Copiii învață ceea ce trăiesc!”, organizat în cadrul Campaniei „Sunt important, nu mă ignora!”   20.04.2021 Z. Micleușanu, Șef al DGPDC;

V. Pșeneac, șef Serviciu monitorizare, sinteză și strategii;

A. Morguleac, șef interimar al secției reintegrare familială și adopție

9. Master class-uri cu genericul  Magia prieteniei! CCCT

 

Februarie -martie 2021 Pedagogii organizatori din CCCT
10. Ziua siguranței copiilor pe internet.

„Traficul de persoane în spațiul virtual”

CCCT;

Serviciile sociale

Februarie 2021 Managerii Serviciilor sociale;

Pedagogii organizatori din CCCT

11. Activități de informare și sensibilizare a publicului larg cu privire la fenomenul violenței, neglijării, exploatării, traficului de copii și incluziunii sociale a copiilor cu cerințe educaționale speciale DGPDC;

DPDC din sectoare;

CCCT;

Serviciile sociale

Martie-aprilie 2021 Managerii Serviciilor sociale;                                                    Specialiștii principali în domeniul socio-educativ;

S. Lașcu, pedagog organizator în probleme mass-media

12. Activități de instruire privind obligațiunile ce revin specialiștilor implicați în domeniul protecției copilului (pedagogi sociali, pedagogi organizatori, psihologi, manageri ai serviciilor sociale) privind raportarea și instrumentarea cazurilor de violență în conformitate cu Instrucțiunea privind mecanismul de cooperare intersectorială în domeniu DGPDC;

DPDC din sectoare; Serviciile sociale

 

Martie-aprilie 2021 A. Morguleac, șef interimar al secției reintegrare familială și adopție;

Managerii Serviciilor sociale

 

13. Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri pentru promovarea comunicării non-violente și încurajarea utilizării practicilor de disciplinare pozitivă DGPDC;

DPDC din sectoare

Februarie-aprilie 2021 Z. Micleușanu, Șef al DGPDC;

S. Lașcu, pedagog organizator în probleme mass-media

14. Elaborarea materialelor informative pentru copii despre modalități de raportarea violenței asupra lor și distribuirea lor în toate Centrele comunitare si Serviciile sociale DGPDC

 

Februarie-aprilie 2021 Specialiștii din cadrul Secției reintegrare familială și adopție;

S. Lașcu, pedagog organizator în probleme mass-media

15. Ședința de totalizare a Campaniei cu genericul „Sunt important, nu mă ignora!”, Ediția a III-a DGPDC 20.04.2021 Z. Micleușanu, Șef al DGPDC;

V. Pșeneac, șef Serviciu monitorizare, sinteză și strategii;

A. Morguleac, șef interimar al secției reintegrare familială și adopție

 

DISTRIBUIE