×

Planul de acțiuni pentru anii 2022 – 2025 privind implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău din 28.12.21 a fost aprobat Planul de acțiuni pentru anii 2022 – 2025 privind implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului pe anii 2020 – 2025. Planul a fost elaborat cu asistența tehnică acordată de UNICEF Moldova. Scopul elaborării documentului de politici este implementarea acțiunilor pentru crearea unui mediu prietenos și incluziv, capabil să asigure, să respecte și să protejeze drepturile fiecărui copil din municipiul Chișinău. Planul de acțiuni își propune o abordare intersectorială în implementare, cu implicarea mai multor subdiviziuni ale APL Chișinău. Planul de acțiuni include obiectivele generale și obiectivele specifice stabilite în Strategia municipală pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025. Realizarea acțiunilor este măsurată prin intermediul indicatorilor de acțiune.

Aprobarea Planului de acțiuni se înscrie în contextul general de reformare a sistemului de protecție a copilului din Republica Moldova, dar și alinierea acestuia la standardele şi angajamentele europene și internaționale.

Anexe:

PLAN ACTIUNI 05.01.2022

 

 

DISTRIBUIE