×

Prezentarea Studiului de caz pentru conferirea/ confirmarea gradului didactic doi

Cadrele didactice și manageriale din subordinea Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului au susținut public proba Studiu de caz pentru conferirea/ confirmarea gradului didactic doi și Rapoartele de autoevaluare pentru confirmarea gradului managerial doi.
Comisia municipală de atestare, constituită din 7 membri, a examinat materialele aferente procesului de atestare, fișa de atestare a cadrelor didactice și manageriale în vederea recunoașterii creditelor profesionale acumulate, au evaluat și analizat informațiile privind calitatea, eficiența activității cadrelor didactice/ manageriale și deontologia profesională a acestora.
Mulțumim membrilor Comisiilor municipale de atestare care cu amabilitate, responsabilitate, profesionalism, corectitudine şi exigenţă au evaluat activitățile educaționale și extrașcolare desfășurate de cadrele didactice și manageriale care au solicitat atestare în anul de studii 2020-2021.
Felicitări tuturor cadrelor didactice și manageriale care au promovat ultima probă din procesul de atestare demonstrând cunoștințe în domeniul psihopedagogiei și de specialitate, competențe de utilizare diferențiată și individualizată a strategiilor didactice și performanțe deosebite în activitatea cu copiii!
DISTRIBUIE