×

Repartizarea elevilor de la Colegiul ,,Alexei Mateevici” pentru desfășurarea stagiului de practică

   Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului informează că astăzi, 16.05.2022, un grup de 29 de elevi de la Colegiul ,,Alexei Mateevici” au participat la o instruire de inițiere în vederea familiarizării cu sistemul de protecție a drepturilor copilului și serviciile acestuia.
   În cadrul instruirii, specialiștii DGPDC le-au prezentat elevilor structura DGPDC, responsabilitățile și obligațiunilor fiecărui angajat în dependență de funcția pe care o exercită. La finele instruirii, elevii au fost repartizați în serviciile, subdiviziunile DGPDC pentru desfășurarea stagiului de practică.
   Menționăm că, DGPDC colaborează cu Colegiul ,,Alexei Mateevici” în baza unui acord de colaborare, unde părțile semnatare își propun să coopereze în vederea organizării, efectuării și evaluării stagiilor de practică a elevilor, care își desfășoară studiile la colegiu. Acordul stabilește, de asemenea, cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de practică pentru consolidarea cunoștințelor teoretice, formarea abilităților practice ale elevului pentru aplicarea acestora în activitate.
DISTRIBUIE