×

Repartizarea elevilor în serviciile și subdiviziunile DGPDC pentru desfășurarea stagiului de practică

Un grup de 27 elevi de la Colegiul ,,Alexei Mateevici” au participat la o instruire de inițiere în vederea familiarizării cu sistemul de protecție a drepturilor copilului și serviciile acestuia. Totodată la finele instruirii, elevii au fost repartizați în serviciile, subdiviziunile DGPDC pentru desfășurarea stagiului de practică.

Menționăm că, DGPDC colaborează cu Colegiul ,,Alexei Mateevici” în baza unui acord de colaborare, unde părțile semnatare își propuns să coopereze în vederea organizării, efectuării și evaluării stagiilor de practică a elevilor, care își desfășoară studiile la colegiu. Acordul stabilește, de asemenea, cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de practică pentru consolidarea cunoștințelor teoretice, formarea abilităților practice ale elevului pentru aplicarea acestora în activitate.

DISTRIBUIE