×

Rezultatele Campaniei ,,Sunt important, nu mă ignora!”

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a Consiliului municipal Chișinău a organizat în perioada 25 februarie – 15 aprilie 2021 Concursul municipal „Sunt important, nu mă ignora!”, Ediția a III-a, desfășurat în cadrul Campaniei de informare și sensibilizare cu genericul „Sunt important, nu mă ignora!”.
Scopul Concursului: stimularea creativităţii, a dezinvolturii în exprimare, a spiritului de competiţie, a talentului, originalităţii şi imaginaţiei copiilor în cadrul unei competiţii artistice.
Obiectivele Concursului:
• asigurarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului neglijat sau aflat în situaţie de risc;
• prevenirea delincvenței juvenile, reabilitarea și reintegrarea în societate a copilului din grupul de risc şi a copilului separat de părinţi;
• stimularea şi punerea în valoare a pasiunii copiilor pentru pictură, arta spectacolului de teatru, a interpretării poetice și muzicale;
• dezvoltarea spiritului competitiv şi al celui de colaborare în cadrul unui concurs organizat;
• dezvoltarea creativităţii, expresivităţii şi sensibilităţii artistice.
Concursul s-a desfășurat la două Secțiuni:
• Arte plastice (postere cu tema „Sunt important, nu mă ignora!”);
• Concurs de eseuri la tema „Copiii învață ceea ce trăiesc!”.
Total au participat 81 de copii din Centrele Comunitare pentru copii și tineri din municipiul Chișinău. La Secțiunea Arte plastice: 52 de copii, la Concursul de eseuri: 29 de copii.
Juriul a acordat următoarele premii:
Arte plastice
Premiul Mare:
Munteanu Maria, 10 ani, CCCT „Convorbitorul”
CCCT „Buburuza”, categoria 12 – 17 ani
Locul I: Vacarciuc Amelia, 10 ani, CCCT „Andrieș” Rîjac Adriana, 17 ani, CCCT „Florile Dalbe”
Locul II: Gîncu Sorina, 10 ani, CCCT „Atlant” Cilicov Alisa, 11 ani, CCCT „Convorbitorul” Lupu Tudor, 12 ani, CCCT „Speranța”
Locul III: Matata Artion, 8 ani, CCCT „Eurica” Știrbu Adriana, 9 ani, CCCT „Orizont” Grozavu Mădălina, 10 ani, CCCT „Satelit” Ciortan Loredana,15 ani, CCCT „Eurica”
Concurs de eseuri:
Premiul Mare:
Roșca Vladlena-Elena, CCCT „Andrieș” Rîjac Adriana, 17 ani, CCCT „Florile Dalbe”
Locul I:
Bratu Cătălina, CCCT „Andrieș” Crăciun Calina, CCCT ,,Florile Dalbe”
Locul II:
Vacarciuc Amelia, CCCT „Andrieș” Rusu Arina, CCCT ”Atlant”
Locul III:
Grozavu Mădălina, CCCT „Satelit” Condur Patricia, CCCT „Buburuza”
Felicitări tuturor premianților și participanților!
DISTRIBUIE