×

Ședinţa Comisiei municipale pentru protecţia copilului aflat în dificultate

La data de 24 februarie 2021, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei municipale pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

Membrii comisiei participanţi la şedinţă au fost:

Angela Cutesevici, viceprimar în domeniul social;

Dinari Cojocaru, consilier PSRM;

Angela Munteanu – Pojoga, consilier PAS;

Iulia Drozdov, reprezentat CIDDC;

Neli Bezuşca, şef DPDC Buiucani;

Sorina Miron, şef DPDC Rîşcani;

Diana Cojocaru, şef interimar DPDC Centru;

Angela Bulat, şef interimar DPDC Ciocana.

În cadrul şedinţei membrii comisiei au examinat 27 de cazuri cu privire la plasamentul în tutelă/curatelă, înscrierea în serviciul creşă, plasament planificat rezidenţial, dezinstituţionalizarea copiilor din Centrul de plasament, reintegrarea în familia biologică sau extinsă.

Comisia îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Decizia CMC nr. 2/9 din 20.11.2019 şi are loc lunar.

DISTRIBUIE