×

Ședința Comisiei specializate în domeniul adopției

Astăzi, în cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat ședința Comisiei specializate în domeniul adopției.
La ședință au participat șeful interimar al direcției, Sergiu Oceretnîi împreună cu specialiștii din cadrul direcției.
ORDINEA DE ZI:
Cu privire la înregistrarea dosarelor solicitanților la adopție din Republica Moldova și includerea lor în lista de evidență și stabilirea statutului de copil adoptabil.
Obiectivele de bază ale activității Comisiei sunt:
a) respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale copilului;
b) respectarea interesului superior al copilului;
c) informarea copilului și luarea ăn considerare a opiniei acestuia ăn raport cu vârsta și cu gradul lui de maturitate;
d) prioritatea adopției naționale față de cea internațională
e) continuitatea în creșterea și în educarea copilului, ținându-se cont de originea etnică, culturală și lingvistică și altele.
Comisia specializată în domeniul adopției a fost constituită în baza ordinului DGPDG nr. 07 din 19.02.2018 și funcționează în scopul promovării și asigurării respectării drepturilor copilului cu statut adoptabil.
 
DISTRIBUIE