×

Ședință de coordonare a activității Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului informează că la data de 17 august 2021, viceprimarul mun. Chișinău responsabil de domeniul social, Angela Cutasevici, a convocat o ședință de coordonare cu șeful DGPDC, Sergiu Oceretnîi și șeful adjunct interimar, Irina Calestru.
În cadrul ședinței, Sergiu Oceretnîi, a prezentat raportul statistic pe primul semestru al anului 2021, activitățile care au fost realizate, precum și activitățile care urmează a fi realizate în semestru doi.
Totodată, viceprimarul a menționat despre modificarea regulamentelor de activitate a serviciilor sociale din evidența DGPDC (Asistența parentală profesionistă, Serviciul social „Asistență personală”, Centrul social regional „Renaşterea”, Casa comunitară pentru copii cu dizabilități, ș.a).
La fel, Angela Cutasevici, a propus gruparea serviciilor prestate de DGPDC și evaluarea domeniilor sociale: profilaxie/prevenire (Centre comunitare pentru copii și tineri) și protecție/asistență.
La ședință, părțile au pus în discuție activitatea Centrelor comunitare pentru copii și tineri, astfel s-a propus prestarea serviciilor specifice atât pentru copii în situație de risc, cât și pentru părinți.
În context, Angela Cutasevici a precizat că până la sfârșitul lunii septembrie să fie elaborat un program municipal de reabilitare a CCCT și dotarea cu echipament necesar a centrelor.
În continuare, s-a discutat despre importanța vaccinării angajaților și promovarea mesajelor în subdiviziunile DGPDC.
DISTRIBUIE