×

Ședința de coordonarea a activităților serviciilor din cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului

📣Astăzi, 7 iulie 2023, a avut loc Ședința de coordonarea a activităților serviciilor din cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului cu scopul de identifica dificultățile întâmpinate în cadrul desfășurării activității🤷, consolidare a eforturilor și alinierea strategică în vederea asigurării protecției interesului superior al copilului.🛡️
💁Doamna Tatiana Oboroc, șefa Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, a prezentat echipei 👩🏼‍💼noi angajați în cadrul serviciului administrativ-auxiliar, secției comunicare și relații cu publicul și serviciul monitorizare, evaluare, planificare strategică și managementul calității.💼
🔸În cadrul ședinței au participat șefii subdiviziunilor Direcției generale, managerii serviciilor sociale, centrelor de zi, centrelor de plasament și directorii caselor comunitare.
🖋️Patru subdiviziuni ale Direcției generale,
👉 Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilități „Casa Speranţei”;
👉 Centrul de reabilitare socială „Casa Gavroche”;
👉 Serviciul social asistență personală
👉 Serviciul social casă comunitară pentru copii în situație de risc,
au realizat câte o prezentare a serviciilor prestate, unde au comunicat despre serviciul ce îl coordonează, scopul și obiectivele propuse,📈 planul de acțiuni,📋 date statistice actualizate, 📍dificultățile cu care se ciocnesc în activitatea sa și propuneri de îmbunătățire a calității prestării serviciilor sociale.⬆️
🔹În context, doamna Tatiana Oboroc menționat despre necesitatea abordării profesionale și evidenței sistemice și detaliate a activității realizate de către servicii,👨‍🏫 respectării prevederilor legale în vederea protejării copiilor din evidența serviciilor⚖️ și menținerea unei colaborări active cu toate instituțiile cointeresate în promovarea drepturilor copilului.👧🏻
▪️În cadrul ședinței au fost evaluate acțiunile întreprinse pe parcursul săptămânii și puse în discuție sarcinile prioritare preconizate pentru luna iulie.
DISTRIBUIE