×

Ședința de lucru a Comisiei pentru examinarea și avizarea statelor de personal a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului , precum și punerea în aplicare a recomandărilor Cancelariei de stat

În cadrul ședinței, membrii comisiei au discutat referitor la revizuirea structurii și statului de personal, conform prevederilor pct.6 din Metodologia cu privire la completarea şi avizarea statului de personal, aprobată prin Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr.201/2009, denumirea funcţiei publice/postului se va specifica în conformitate cu prevederile Clasificatorului unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr.155/2011 şi Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform cărora are loc salarizarea titularului funcţiei publice/postului, dar și alte aspecte ce țin de noile funcții înaintate spre aprobare.
Ședința privind examinarea și avizarea statelor de personal se desfășoară în contextul reorganizării Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului în Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.
DISTRIBUIE