×

Ședința de lucru cu membrii Comitetului organizatoric al Conferinței științifico-practice Internaționale dedicată Zilei Internaționale a Familiei cu genericul „Consolidarea familiei – premisă fundamentală a promovării drepturilor copilului”, Ediția a II-a

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a organizat la data de 20.04.2022 o ședință de lucru cu membrii Comitetului organizatoric al Conferinței științifico-practice Internaționale dedicată Zilei Internaționale a Familiei cu genericul „Consolidarea familiei – premisă fundamentală a promovării drepturilor copilului”, Ediția a II-a.
Ședința a fost deschisă de șeful Direcției, Sergiu Oceretnîi, care a menționat că scopul Conferinței constă în promovarea dezvoltării durabile, stilurilor de viață durabile, protecției copilului și familiei, drepturilor omului, egalității de gen, a culturii păcii și nonviolenței, cetățeniei globale și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă (în contextul ODD – 4.7).
Printre obiectivele majore a enumerat următoarele: mobilizarea comunității pentru dezvoltarea unor relații sănătoase, armonioase și durabile în familie, ocrotirea drepturilor familiale, schimbarea comportamentului în spiritul valorilor supreme pe care se bazează familia: egalitatea, dragostea, respectul reciproc, împărțirea echitabilă a responsabilităților între toți membrii familiei, prevenirea și combaterea violenței în familie şi asigurarea egalității de gen; asigurarea condițiilor pentru protecția, creșterea și educația copiilor în mediul familial; asigurarea accesului universal la servicii sociale și educaționale de calitate, sigure și accesibile pentru toți, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.
În continuare, Vera Pșeneac, șef Secție monitorizare, evaluare, planificare strategică și managementul calității, a vorbit despre modalitatea organizării și desfășurării evenimentului, structura, conținutul tematic și numărul Atelierelor de lucru, desemnarea moderatorilor; calitatea elaborării materialelor (Concept, Program, Invitații, Manifest etc.), precum şi despre rezultatele așteptate.
A menționat că, Conferința dedicată Zilei Internaționale a Familiei „Consolidarea familiei – premisă fundamentală a promovării drepturilor copilului”, Ediția a II-a, care se va desfășura la data de 17 mai 2022, este consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în domeniul protecției sociale a familiei și copilului, partajării noilor tehnologii și diseminării bunelor practici.
DISTRIBUIE