×

Ședință de lucru cu membrii Grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului de activitate al Consiliului Consultativ, instituit prin Ordinul DGPDC nr. 39 din 30.03.2022

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a organizat la data de 05.04.2022 o ședință de lucru cu membrii Grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului de activitate al Consiliului Consultativ, instituit prin Ordinul DGPDC nr. 39 din 30.03.2022.
Ședința a fost deschisă de Șeful Direcției, Sergiu Oceretnîi, care a prezentat membrilor Grupului de lucru Agenda, detaliind unele aspecte organizatorice. A precizat necesitatea convocării în ședință a membrilor Grupului de lucru, importanța organizării dezbaterilor publice pe marginea Proiectului Regulamentului propus.
Vera Pșeneac, șef Secție monitorizare, evaluare, planificare strategică și managementul calității, a prezentat Proiectul Regulamentului, menționând că necesitatea elaborării Regulamentului este determinată de reorganizarea Direcției, precum și de modificările cadrului legislativ – normativ din domeniul protecției drepturilor copilului.
A menționat că Consiliul Consultativ este organul consultativ al Direcției compus din experți (persoane fizice și juridice), reprezentanți ai autorităților publice și societății civile, beneficiari (adulți și copii) ai Direcției generale și are următoarele atribuții: asigurarea suportului consultativ și expertizei în domeniul protecției drepturilor copilului; consultarea beneficiarilor, inclusiv a copiilor în toate deciziile care îi vizează; oferirea de puncte de vedere neutre și imparțiale cu privire la subiecte care țin de activitatea Direcției generale; încurajarea și oferirea de suport tehnic în identificarea și promovarea noilor inițiative în domeniul protecției drepturilor copilului în municipiul Chișinău etc..
Urmare a dezbaterilor, în scopul perfectării și îmbunătăți Proiectului Regulamentului s-a propus membrilor Grupului de lucru să vină cu propuneri cât mai constructive la următoarea ședință, care va avea loc pe data de 12.04.2022, ora 09:00.

DISTRIBUIE