×

Ședință de lucru cu reprezentanții AO ,,Concordia. Proiecte Sociale”

La data de 09 februarie 2021, în incinta Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat o ședință de lucru cu participarea șefului DGPDC, Zinaida Micleușanu, șefului Direcției reintegrare familială și adopție, Ana Morguleac, șefului Serviciului monitorizare, sinteză și strategii, specialistului principal în protecția familiei și 2 reprezentanți ai Asociației Obștești ,,Concordia. Proiecte Sociale”.

În cadrul ședinței, reprezentanții AO ”Concordia. Proiecte Sociale” au prezentat serviciile sociale prestate, în comun cu specialiștii DGPDC au stabilit  mecanismele și procedurile în legătură cu dezvoltarea și asigurarea durabilității serviciilor sociale din mun. Chișinău, dezvoltarea serviciilor sociale calitative, servicii de plasament familial și servicii de găzduire pentru tineri, care să asigure respectarea drepturilor copilului și să fie conform standardelor naționale și internaționale și în conformitate cu necesitățile copiilor vulnerabili și familiilor lor, inclusiv și a tinerilor aflați în situație de dificultate.

La final părțile au discutat referitor la încheiere unui acord de colaborare privind stabilirea unui parteneriat viabil, transparent, eficient și de lungă durată în scopul asigurării protecției, promovării și respectării drepturilor copiilor la nivel național și municipal, precum și îmbunătățirii calității vieții copiilor dezavantajați.

DISTRIBUIE