×

Ședință de lucru privind dezvoltarea, consolidarea și eficientizarea serviciilor sociale comunitare specializate

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului informează că astăzi a desfășurat o ședință de lucru privind dezvoltarea, consolidarea și eficientizarea serviciilor sociale comunitare specializate.
Activitatea este organizată de Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, sub egida Primăriei mun. Chișinău, în colaborare cu Direcția generală sănătate și asistență socială (DGASS), Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS), Asociația Keystone Human Services International Moldova (Keistone Moldova) și este destinată specialiștilor din centrele de plasament/serviciile specializate, managerii serviciilor sociale, pedagogii organizatori din centrele comunitare pentru copii și tineri (CCCT).
Ședința s-a desfășurat în scopul dezvoltării, consolidării și eficientizării serviciilor sociale comunitare specializate orietate pe incluziunea socială a persoanelor aflate în dificultate și respectarea drepturilor fundamentale ale acestora, îmbunătățirea considerabilă a eficienței și eficacității serviciilor sociale, care au drept scop creșterea bunăstării sociale.
Activitatea a inițiat cu cuvântul de salut al șefului DGPDC, Sergiu Oceretnîi, care a prezentat persoanele organizatoare din prezidiu, ulterior, șeful interimar al Direcției îngrijire alternativă și adopție (DGPDC), Olga Zaharia, a informat participanții cu privire la activitatea serviciilor sociale din subordinea DGPDC.
Cu prezentări privind existența serviciilor sociale din cadrul DGASS a participat, șeful Secției, Mariana Buga, iar șeful interimar al Centrului psiho-socio-pedagogic (DGETS), Lilia Maximenco, a informat specialiștii referitor la serviciile sociale destinate copiilor din municipiu.
Totodată, șeful Secției monitorizare, planificare, evaluare strategică și managementul calității, Vera Pșeneac, a adus la cunoștința participanților importanța și necesitatea perfecționării profesionale continue a angajaților din domeniul asistenței sociale.
În cadrul ședinței au fost abordate subiecte ce țin de asigurarea respectării drepturilor copiilor și tinerilor aflați în situație de risc, dar și celor cu dizabilități la servicii sociale de calitate, rolul familiei în dezvoltarea armonioasă a copilului și implicarea asistenților sociali în soluționarea dificultăților cu care se confruntă familia, absenteismul școlar – esență, cauze și factori.
La finele ședinței, directorul AO Keystone Moldova, Ludmila Malcoci, a oferit posibilitatea tuturor celor prezenți la ședință de a acorda întrebări referitor la serviciile sociale prestate.
DISTRIBUIE