×

Ședința grupului consultativ în vederea elaborării planului de acțiuni privind implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025

Astăzi, 25 martie 2021, în cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat o ședință de lucru în vederea elaborării planului de acțiuni privind implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025.
La ședință au participat angajații DGPDC și expertul, Sergiu Ostaf contractat UNICEF, care a oferit sugestii, propuneri și ghidare în procesul de elaborarea a planului de acțiuni.
În cadrul ședinței s-au purtat discuții referitor la obiectivul 1 din planul de acțiuni – prevenirea și combaterea violenței, exploatării și traficului de copii în toate mediile și obiectivul 2 – revenirea și combaterea excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile/subreprezentate.
Planul de acțiuni se elaborează în baza deciziei nr. 11/18 din 16.07.2020 a Consiliului municipal Chișinău cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 și va conține: obiective specifice (preluate din Strategia aprobată); acțiuni/măsuri (preluate din Strategia aprobată); activități de realizare; indicatori de monitorizare (la obiective, acțiuni/măsuri); costuri de implementare (buget); termen de realizare; instituția responsabilă (organizațiile partenere).
DISTRIBUIE