×

Ședința grupului de lucru în vederea elaborării planului de acțiuni privind implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025

Astăzi, membrii grupului de lucru, responsabili de elaborarea planului de acțiuni au desfășurat o ședință în scopul planificării activităților pentru definitivarea lucrului asupra planului de acțiuni.
În context, participanții au stabilit pentru săptămâna viitoare ca toate propunerile parvenite de la parteneri să fie analizate, sistematizate și incluse în plan, ulterior planul definitivat urmează să fie expertizat de Direcția Generală Finanțe.
Ultima variantă va fi expediată tuturor partenerilor, iar până la 24 septembrie 2021 va fi convocată ultima ședință a grupului de lucru pentru aprobarea planului în ultima variantă de lucru.
Planul de acțiuni se elaborează în baza deciziei nr. 11/18 din 16.07.2020 a Consiliului municipal Chișinău cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 și va conține: obiective specifice (preluate din Strategia aprobată); acțiuni/măsuri (preluate din Strategia aprobată); activități de realizare; indicatori de monitorizare (la obiective, acțiuni/măsuri); costuri de implementare (buget); termen de realizare; instituția responsabilă (organizațiile partenere).
DISTRIBUIE