×

Ședință online privind planificarea instruirilor pentru anul 2021

În baza acordului de colaborare dintre Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și Asociația Obștească Open Gate International (OGI) astăzi, 26 martie 2021, s-a desfășurat o ședință online privind planificarea instruirilor pentru anul 2021.
La ședință participanții au discutat referitor la eventualele teme pentru instruiri, precum: trauma intrauterină, provocările de a lucra într-o instituție birocratică, deficitul de procesare senzorială, model de reducere a traumelor în instituțiile de tip rezidențial, auto/vătămarea corporală și altele.
Instruirile sunt destinate pentru asistenții parentali profesioniști, specialiștii din domeniul social, specialiștii centrelor de zi și de tip rezidențial, cât și celor din Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.
Menționăm, că DGPDG colaborează cu OGI printr-un acord de colaborare semnat la data de 12 martie 2021.
Părțile și-au propus să conlucreze în vederea prevenirii injustiției sociale și atenuării problemelor sărăciei și migrației, prin instruirea profesională a persoanelor în scopul îmbunătățirii rezultatelor de învățământ și profesionale, instruire în domeniul metodelor terapeutice TBRI (Trust Based Relational Intervention/Intervenția Relațională Bazată pe Relația de Încredere).
 
DISTRIBUIE