×

Ședință operativă de încadrare a tinerilor în Serviciului social „Locuința Socială Asistată”

În municipiul  Chișinău, se extinde serviciului social „Locuința Socială Asistată” pentru tinerii în situație de risc, inclusiv pentru tinerii refugiați, precum și dezvoltarea acestora prin acoperirea cheltuielilor de întreținere a locuințelor și de alimentație a tinerilor, pe perioada aflării în serviciu.


Astăzi în cadrul Direcției generale pentru protecia drepturilor copilului, a fost organizată ședința de lucru privind identificarea beneficiarilor ce pot fi încadrați în cadrul Serviciului social „Locuința Socială Asistată”, precum și facilitarea integrării sociale și profesionale a tinerilor din municipiul Chișinău.

În cadrul ședinței au fost evaluate varietatea și disponibilitatea serviciului, deasemenea s-a examinat și candidatura mai multor tineri ce ar putea fi plasați în Serviciu.

♦ Beneficiarii serviciului pot fi copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 16-23 ani, inclusiv copii și tineri refugiați din aceeași categorie de vârstă, care au nevoie de suport adițional în rezultatul căruia să poată duce un trai independent, absolvenți ai instituțiilor rezidențiale, ieșiți din serviciile sociale de plasament (Asistență parentală profesionistă, Casă de copii de tip familie, Centru de plasament temporar, Casă comunitară pentru copii în situație de risc etc.) și din famiile curatorilor, care își continuă studiile în instituțiile de învățământ secundar (ciclu II), profesional tehnic și superior sau sunt încadrați în câmpul muncii și nu dispun  de un loc de trai și nu pot fi asigurați cu odaie de cămin de către instituțiile de învățământ în care își fac studiile.


Ședința a fost coordonată de către Direcția Îngrijire Alternativă și Adopție din cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, unde au participat specialiștii în domeniu și managerii subdiviziunilor Direcției.

DISTRIBUIE