×

Semnarea acordului de parteneriat dintre Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor din Moldova

Astăzi, 27.01.2023, a avut loc semnarea acordului de parteneriat dintre Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor din Moldova.


⇒ Având în vedere atribuţiile şi competenţele fiecărei dintre părți, precum şi intenția de a colabora în domeniul drepturilor copilului și a familiei, prin activități sociale, educative și culturale a fost încheiat acordul de parteneriat care rezidă în organizarea și desfășurarea în comun a activităților stipulate, ce este valabil timp de 3 ani.

⇒ Scopul prezentului acord de parteneriat constă în stabilirea relațiilor de parteneriat, în ceea ce privește organizarea și desfășurarea activităților instructiv – educative, sociale, culturale, de sensibilizare, socializare, incluziune, precum și promovarea drepturilor copiilor.

⇒ Fiecare Parte se angajează să fie implicată în implementarea eficientă a activităților, să coopereze, să efectueze și să îndeplinească, prompt și la timp, toate obligațiile care îi revin în temeiul acestui Acord de Parteneriat, care pot fi solicitate în mod rezonabil de la ea, într-o manieră de bună-credință și în modul stabilit de legislația națională.


DGPDC și ADRA Moldova  vor coopera pentru desfășurarea diferitor activități:

  • Să organizeze în comun activități socio-educative, instruiri, seminare atât pentru copii cât și pentru părinții lor și familiile acestora;
  • Să organizeze în comun activități, măsuri care să promoveze incluziunea copiilor, inclusiv a celor cu necesități speciale și a părinților acestora;
  • Să organizeze în comun activități de sensibilizare, socializare și promovare a drepturilor copiilor, inclusiv a celor cu dizabilități și cu necesități speciale;
  • Să organizeze activități pentru a celebra Ziua Internaționale a Familiei pe data de 15 mai, Ziua Internațională a Copilului la 1 iunie, Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, etc.
DISTRIBUIE