×

Semnarea acordului de parteneriat dintre Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și Alianța Creștină Moldova fără Orfani (ACMO)

La data de 30 ianuarie a fost semnat acordul de parteneriat dintre Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și Alianța Creștină Moldova fără Orfani (ACMO).


DGPDC și Alianța Creștină Moldova fără Orfani (ACMO)  se obligă:

⇒ Având în vedere atribuţiile şi competenţele fiecărei dintre părți, precum şi intenția de a colabora în domeniul drepturilor copilului și a familiei, prin activități sociale, educative și culturale a fost încheiat acordul de parteneriat care rezidă în organizarea și desfășurarea în comun a activităților, ce este valabil timp de 3 ani.

⇒ Scopul parteneriatului constă în colabarorrea în vederea organizării și desfășurării activităților instructiv-educative, sociale, culturale, de sensibilizare, socializare, incluziune și promovarea drepturilor copilului.

⇒ Să organizeze în comun activități socio-educative, instruiri, seminare atât pentru copii cât și pentru părinții lor și familiile acestora;

⇒Să organizeze în comun activități, măsuri care să promoveze incluziunea copiilor, inclusiv a celor cu necesități speciale și a părinților acestora;

⇒Să organizeze în comun activități de sensibilizare, socializare și promovare a drepturilor copiilor, adopției, grijii față de copiii aflați în dificultate, inclusiv a celor cu dizabilități și cu necesitați speciale;

⇒Să organizeze activități pentru a celebra Ziua Internațională a Familiei pe data de 15 mai, Ziua Internațională a Copilului la 1 iunie, Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, etc.

 


Secția Monitorizare, Evaluare, Planificare Strategică și Managementul Calității, (022) 22 94 49

DISTRIBUIE