×

Semnarea Acordului de parteneriat dintre Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și Asociația Obștească ,,Scenario”

La data de 14 aprilie 2023 a fost semnat Acordul de parteneriat dintre doamna Tatiana Oboroc, șef al Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului și doamna Olga Levițcaia, președinta Asociației Obștești ,,Scenario”.

Scopul acordului este constituirea, în procesul de dezvoltare a serviciilor sociale și asigurare a respectării drepturilor copilului din mun. Chișinău, unui cadrul de colaborare și facilitare a colaborării, prin schimb de experiență, schimb de informații, eforturi comune în organizarea și implicarea în cadrul diverselor activități, care contribuie la realizarea scopului stabilit.

Printre obiectivele stabilite se enumeră:

  1. de a contribui la satisfacerea la satisfacerea nevoilor sociale de bază ale persoanelor vulnerabile, răspunzând nevoilor reale și reflectarea resurselor disponibile în comunități individuale;
  2. de a contribui la monitorizarea respectării drepturilor copilului în municipiul Chișinău și protecția copiilor aflați în situație de risc, a copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, abuzurilor, exploatării în toate mediile;
  3. de a oferi asistență copiilor din centre de reabilitare și plasament temporar pentru prevenirea intrării lor în dificultate, dar și pentru depășirea situațiilor de risc cu care se confruntă acestea;
  4. de a sprijini mecanismul de dezvoltare a serviciilor sociale și conexe bazate pe cerere, nevoi reale și resurse disponibile în comunitate.
DISTRIBUIE