×

Semnarea acordului de parteneriat dintre Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și Centrul Multifuncțional ADOR

Astăzi, 30 ianuarie 2023, a fost semnat acordul de parteneriat dintre Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și Centrul Multifuncțional ADOR.


DGPDC și ADOR Moldova  vor coopera:

⇒ Având în vedere atribuţiile şi competenţele fiecărei dintre părți, precum şi intenția de a colabora în domeniul drepturilor copilului și a familiei, prin activități sociale, educative și culturale a fost încheiat acordul de parteneriat care rezidă în organizarea și desfășurarea în comun a activităților, ce este valabil timp de 3 ani.

⇒ Fiecare Parte se angajează să fie implicată în implementarea eficientă a activităților, prin oferirea suportului consultativ și asistenței psihologice copiilor în dificultate, inclusiv părinților sau reprezentaților legali ai acestora.

⇒ Părțile se angajează să ofere sprijin metodologic și cursuri de instruire gratuite, precum și promovarea serviciilor prestate, spre oferirea ajutorului necesar beneficiarilor ambelor instituții.


Secția Monitorizare, Evaluare, Planificare Strategică și Managementul Calității, (022) 22 94 49

DISTRIBUIE