×

Semnarea Memorandumului de înțelegere între municipiul Chișinău și UNICEF Moldova, cu privire la colaborarea reciprocă în acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului informează că astăzi, 05.07.2022, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Chișinău, a avut loc semnarea Memorandumului de înțelegere între Municipiul Chișinău și UNICEF Moldova în acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților din municipiul Chișinău.
Semnarea prezentului Memorandum se face în baza Deciziei Consiliului Municipal al Primăriei Chișinău, nr.7/1 din 17.06.2022.
Menționăm că acest document vine în sprijinul municipiului Chișinău, în vederea acordării asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților. Totodată, în cadrul Memorandumului, vor fi mai multe servicii sociale, servicii consolidate de protecție a copiilor, fiind dezvoltate și altele noi, inclusiv:
Dezvoltarea serviciului asistență parentală profesionistă;
Dezvoltarea Serviciului Casă de copii de tip familial;
Dezvoltarea locuinței sociale asistate;
Dezvoltarea serviciului social Grădiniță – creșă pentru copii de la 4 luni la 3 ani;
Dezvoltarea serviciului Centrul maternal;
Dezvoltarea serviciului de asistență socială comunitară;
Dezvoltarea serviciului social Centrul de zi pentru copii și familii aflați în situații de risc;
Dezvoltarea complexului de servicii sociale pentru copiii în situații de stradă;
Consolidarea componentei de comunicare a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului;
Dezvoltarea serviciului sprijin familial și consolidarea capacităților Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului.
Remarcăm că UNICEF Moldova este un partener de încredere care sprijină activitățile APL Chișinău, în vederea consolidării sistemului de protecție a copilului, cât și a sistemelor din educație.
Cu suportul UNICEF Moldova a fost realizată evaluarea funcțională a Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Respectiv, ca rezultat a fost realizată reorganizarea.
Acest document va asigura cadrul juridic pentru implementarea proiectelor de asistență tehnică oferite de UNICEF Moldova, pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, sănătății, educației, dezvoltării timpurii, precum și a segmentului adolescenților și tinerilor din municipiul Chișinău.
Sistemul de protecție a copilului trebuie dezvoltat prin prisma interesului superior al copilului, având capacitatea și resursele adecvate pentru a oferi asistență, reieșind din necesitățile copilului.
DISTRIBUIE