×

Sergiu Oceretnîi, șef interimar al DGPDC a avut o întrevedere cu Leonie Webster, președintele Asociației Obștești Open Gate International (OGI)

Menționăm, că părțile colaborează în vederea prevenirii injustiției sociale și atenuării problemelor sărăciei și migrației, prin instruirea profesională a persoanelor în scopul îmbunătățirii rezultatelor de învățământ și profesionale, instruire în domeniul metodelor terapeutice TBRI (Trust Based Relational Intervention/Intervenția Relațională Bazată pe Relația de Încredere) pentru asistenții parentali profesioniști, specialiștii din domeniul social, specialiștii centrelor de zi și de tip rezidențial, cât și celor din Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.

DISTRIBUIE