×

Serviciul maternal – o alternativă a separării copilului de mamă

Serviciul maternal din cadrul Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă (subdiviziune a Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului) reprezintă un serviciu social destinat cuplului mamă-copil, aflat în situație de risc, în vederea prevenirii abandonului sau instituționalizării copilului, dezvoltarea abilităților parentale ale mamei, precum și reintegrarea socială a copilului.

Serviciul activează în regim 24/24 ore, cu durata de plasament în serviciu de până la 6 luni. Termenul de aflare în serviciu poate fi prelungit în baza deciziei Comisiei pentru protecția copilului.

Centrul maternal prestează următoarele servicii, în funcție de specificul vârstei și necesitățile copiilor, precum și necesitățile cuplului mamă-copil:

 • plasament temporar pentru cuplurile mamă-copil aflate în situații de risc:
 • asigurarea alimentației pentru cuplul mamă-copil
 • îngrijiri igienice și medicale
 • activități educaționale individuale și de grup
 • activități recreaționale și de socializare
 • consiliere psihologică
 • activități de formare a deprinderilor de viață
 • activități de consolidare a capacităților parentale a părinților.

Admiterea în serviciu.

 • admiterea în Serviciul se realizează în baza deciziei DPDC sector, sau în regim de urgență.
 • cuplul mamă-copil este admis în Serviciul maternal fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, opinie politică, naționalitatea, apartenență etnică și socială, stare civilă.
 • la admiterea cuplului mamă-copil în Serviciu, mama semnează cu administrația CMPRCVF:
 • cerere de solicitare a plasamentului
 • un contract de plasament
 • planul individualizat de servicii
 • fișa de înregistrare primară a cazului
 • acord între asistent social și beneficiar
 • reguli de comportament în cadrul Serviciului Maternal

De serviciile respective pot beneficia cuplurile mamă-copil, în care copilul nu depășește vârsta de 7 ani.

Foto-simbol

DISTRIBUIE