×

Serviciul social asistență personală și Serviciul de asistență parentală profesionistă  au obținut certificatul de acreditare

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului vă informează, că Serviciul social asistență personală și Serviciul de asistență parentală profesionistă  au obținut certificatul de acreditare.
Menționăm că evaluarea furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale acordate se realizează în baza unor standarde, criterii, indicatori şi constă în analiza modului în care furnizorii şi serviciile sociale îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, precum şi a cerinţelor specifice de calitate. De aici, putem deduce că în cadrul Serviciului social asistență personală și Serviciului de asistență parentală profesionistă activează o echipe profesioniste, iar serviciile lor corespund standardelor naționale.

DISTRIBUIE