×

Specialiștii Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului au fost instruiți în aplicarea strategiilor pentru evitarea epuizării – Sindromul Bournout

În contextul acordului de colaborare dintre Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), la data de 28 septembrie 2021, a fost desfășurată o instruire pentru specialiștii care conlucrează în vederea prevenirii situațiilor de dificultate a familiilor din evidența DGPDC.

Formatorul instruirii, Bert Biliet, psiholog-ortopedagog în cadrul Hon University Teacher UAS&A Gent, a informat participanții referitor la strategiile pentru evitarea epuizării, precum: prioritizarea a ceea ce este important, respectarea pauzelor și a regimului de somn, detașarea de tehnologie, prețuirea timpului liber și altele.

Totodată, Bert Biliet, le-a comunicat specialiștilor despre sindromul Burnout care este o afecțiune complexă asociată cu epuizarea mentală, fizică și emoțională care apare ca urmare a stresului excesiv, acumulat pe termen lung.

Un management adecvat al stresului, respectiv gestionarea şi controlul emoţiilor, reacţiilor în situaţii percepute ca dificile, generatoare de stres, ar presupune câteva aspecte esenţiale:

  • informarea cu privire la situaţii, surse care pot deveni factori stresori, facilitând anticiparea nor posibile strategii de înfruntare a situaţiilor dificile;
  • dezvoltarea, consolidarea stimei de sine, prin stabilirea unor scopuri realiste, posibil de atins, motivaţia pentru implicarea în rezolvarea sarcinilor;
  • dobândirea (învăţarea) unor abilităţi, metode şi tehnici de luare a deciziilor optime şi de rezolvare a problemelor, dobândirea unor tehnici de rezolvare a conflictelor, de colaborare pozitivă cu ceilalţi menite să asigure succesul în activitate;
  • suport social adecvat, prin gestionarea unor relaţii de parteneriat profesional cu persoane competente ce pot oferi sprijin, ajutor, consultanţă.

La instruire au paricipat 24 de angajați din cadrul DPDC de sector și serviciile sociale.

DISTRIBUIE