×

Specialiștii principali a Direcției îngrijire alternativă și adopție au desfășurat ședințe de supervizare a managerilor serviciilor sociale

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului vă informează, că în perioada lunii martie 2022, specialiștii principali a Direcției îngrijire alternativă și adopție au desfășurat ședințe de supervizare a managerilor serviciilor sociale: CMPRCVF, CPC „Lumina”, CCAF, Casa Gavroche, SAPP, CCTF, Casa comunitară, Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri și Locuința socială asistată.
Scopul major al supervizării constă în îmbunătățirea calității serviciilor sociale prestate beneficiarilor prin asigurarea oportunităților de creșterea profesională și personală a personalului angajat, conștientizarea rolurilor și a responsabilităților, cât și prin contribuirea la dezvoltarea organizațională.
DISTRIBUIE