×

Stop VIOLENȚĂ! Acord de colaborare între DGPDC și Coaliția Națională ”Viața fără violență” pentru o societate sănătoasă

Eveniment important pentru o societate fără VIOLENȚĂ! Astăzi, 8 septembrie, a fost semnat un Acord de parteneriat și colaborare între Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului și Coaliția Națională ”Viața fără violență”.

 

La eveniment a fost prezentă viceprimarul de profil al Capitalei, Angela Cutasevici și șefa DGPDC, Tatiana Oboroc.

Acordul de colaborare corespunde angajamentelor asumate de Republica Moldova cu privire la armonizarea legislației naționale la acquis-ul comunitar în domeniile protecției drepturilor copilului, egalității de gen, anti discriminare, precum și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor. 

Recunoscând că în baza Obiectivelor ONU de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030 în Moldova un accent important se va pune pe reducerea tuturor formelor de violență, activități de prevenire și combatere a violenței, sensibilizare si informare a opiniei publice.

Așadar, conștientizând angajamentele asumate de țara noastră prin semnarea și ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, Coaliția Națională recunoaște importanța colaborării și cooperării cu partenerii în vederea realizării mandatului și obiectivelor strategice.

Părțile recunosc că problema prevenirii și combaterii violenței față de copii, a violenței în familie și în bază de gen depășește aria de responsabilitate a unei singure instituții, fiind necesară o abordare și intervenție multidisciplinară și intersectorială;

Prin urmare, părțile au convenit asupra unei cooperări în vederea acordării asistenței specializate cuplurilor mamă- copil/copii abuzate sau neglijate: mamă şi/sau copilul abuzaţi sub diferite forme în familie; copilul victimă a oricărei forme de abuz sau neglijare.

Obiectivul general al Acordului constă în asigurarea acordării asistenței juridice primare, asistenței juridice calificate, asistenței psihologice, plasamentului în cadrul Centrului Maternal și altor forme de asistență cuplurilor mamă- copil/copii abuzate sau neglijate: mamă şi/sau copilul abuzaţi sub diferite forme în familie; copilul victimă a oricărei forme de abuz sau neglijare.

Părțile și-au propus să desfășoare diverse activități comune care să pună capăt violenței și și-au exprimat speranța unui parteneriat productiv.

DISTRIBUIE