×

Subdiviziuni/Servicii

Actualmente în subordinea Direcţiei generale pentru protecţia drepturilor copilului sunt:

» Direcția pentru protecția drepturilor copilului sectorul Centru (022) 54 65 15, str. Bulgară 43

Regulament de organizare și funcționare a Direcției pentru protecția drepturilor copilului sec. Centru

» Direcția pentru protecția drepturilor copilului sectorul Ciocana (022) 33 19 35, str. Mircea cel Bătrân 16

Regulament de organizare și funcționare a Direcției pentru protecția drepturilor copilului sec. Ciocana

» Direcția pentru protecția drepturilor copilului sectorul Buiucani (022) 29 50 27, str. Mihai Viteazu 2

Regulament de organizare și funcționare a Direcției pentru protecția drepturilor copilului sec. Buiucani

» Direcția pentru protecția drepturilor copilului sectorul Botanica (022) 76 35 86, str. Teilor 10

Regulament de organizare și activitate a Direcției pentru protecția drepturilor copilului sec. Botanica

» Direcția pentru protecția drepturilor copilului sectorul Râșcani (022) 29 34 67, Serghei Lazo 27/1

Regulament de organizare și funcționare a Direcției pentru protecția drepturilor copilului sec. Râșcani

» Centrul de plasament pentru copii separați de părinți „Lumina”, (022) 28 76 74, str. Ipolit Soroceanu, 73

» Centrul de reabilitare socială „Casa Gavroche”, (022) 43 31 40, str. N. Dimo, 11/5

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți Casa Gavroche

» Centrul statal mixt de plasament și zi – Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie, (022) 76 29 44, str. Grenoble, 163/5

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți Copilărie, Adolescență și Familie

» Centrul statal mixt de plasament și zi – Centrul municipal de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă cu multiple servicii, cum ar fi:

  • Secţia maternală,
  • Serviciul de plasament de urgenţă pentru copii cu vârsta până la 12 ani,
  • Serviciul de zi pentru copii cu vârsta până la 3 ani,
  • Serviciul de zi pentru copii cu dizabilităţi,
  • Serviciul de asistenţă socială a copilului şi familiei, Serviciul de răgaz pentru familiile cu copii cu dizabilităţi,

(022) 76 66 88, bd. Cuza Vodă, 29/4

Regulamentul Centrul municipal de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă

» Serviciul social „Centrul maternal de plasament pentru cuplul mamă-copil”, (022) 76 66 88

Regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-Serviciului-social-Centrul-maternal-de-plasament-pentru-cuplul-mama-copil

» Serviciul social „Casă de copii de tip familie”, (022) 24 27 14,

Regulamentul Serviciul social „Casă de copii de tip familie”

» Serviciul social „Echipa mobilă”, (022) 56 98 88, bd. Traian, 23/1

Regulamentul Serviciul social Echipa Mobila

» Serviciul social asistență personală, (022) 24 02 01, str. Grigore Alexandrescu, 13

Regulament Serviciul social asistență personală 24.11.2022

» Serviciul social asistenţă parentală profesionistă, (022) 27 89 60, str. Romană, 4/1

Regulamentul Serviciul asistenţă parentală profesionistă 24.11.2022

» Complexul de servicii sociale pentru copii în situație de stradă, (022) 44 28 42, str. Miron Costin, 19/1

» Locuință socială asistată pentru copii, (022) 54 53 38, str. Independenței, 54

Regulament Locuință socială asistată pentru copii

» Centru de resurse și suport pentru copii și tineri, (022) 44 01 44, str. Tudor Vladimirescu, 1/1

» 39 de Centre comunitare pentru copii şi tineri din cadrul sectoarelor

https://dgpdc.md/informatii-utile/

» Centrul de zi pentru copii cu boli rare și autism „Fluturele Albastru”, (022) 78 39 47, str. Braniște 5/6

Regulamentul Centrul de zi pentru copii cu boli rare și autism „Fluturele Albastru” 24.11.2022

» Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilități „Casa speranţei”, (022) 28 09 97, str. Vîrnav, 1

» Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilități „Atenție”, (022) 54 89 54, str. Ion Botezătorul, 1

» Centrul de recuperare activă și reintegrare socială a copiilor și tinerilor cu handicap fizic, (022) 76 35 97, bd. Traian, 23/1

» Serviciul social casă comunitară pentru copii în situație de risc, (022) 28 58 10, str. Ioan Vodă Viteazu, 9

» Serviciul social casă comunitară pentru copii cu dizabilități severe (022) 28 60 30, str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 2

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului social Casă comunitară

» Serviciul social Centrul de zi pentru copii în situație de risc,

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situație de risc