×

Subdiviziuni/Servicii

Actualmente în subordinea Direcţiei generale pentru protecţia drepturilor copilului sunt:

 • 5 Direcţii pentru protecţia drepturilor copilului de sector;
 • 3 centre de plasament pentru copii în situaţie de risc: „Casa Gavroche”, Centrul de plasament pentru copii;
 • 2 centre statale mixte de plasament şi de zi: Centrul pentru copilărie, adolescenţă şi familie şi Centrul municipal de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă cu multiple servicii, cum ar fi: Secţia maternală, Serviciul de plasament de urgenţă pentru copii cu vârsta până la 12 ani, Serviciul de zi pentru copii cu vârsta până la 3 ani, Serviciul de zi pentru copii cu dizabilităţi, Serviciul de asistenţă socială a copilului şi familiei, Serviciul de răgaz pentru familiile cu copii cu dizabilităţi;
 • Serviciul „Echipa mobilă” pentru copii cu dizabilităţi şi membrii familiei acestora;
 • Serviciul asistent personal pentru copii cu dizabilităţi (271 unităţi);
 • Serviciul asistenţă parentală profesionistă (40 de unităţi);
 • Complexul de servicii pentru copii în situație de stradă;
 • Locuință socială asistată pentru copii;
 • Centru de resurse și suport pentru copii și tineri;
 • 48 de centre comunitare pentru copii şi adolescenţi, o parte din ele fiind specializate pentru diferite categorii: copii cu nevoi speciale („Atenţie”, „Start”, „Casa speranţei”, Centrul de recuperare activă şi reintegrare socială a copiilor cu dizabilităţi fizice), copii de vârstă fragedă ş.a.;
 • Centrul social regional „Renaşterea” pentru persoanele infectate cu virusul HIV/SIDA;
 • 2 case comunitare: Serviciul social casă comunitară pentru copii în situație de risc, Serviciul social casă comunitară pentru copii cu dizabilități severe.