×

Suspendarea temporară a acordării ajutorului bănesc

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, în baza Memorandului de înțelegere între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova, acordă asistență familiilor cu copii aflați în situație de risc, prin susținerea acestora cu ajutor bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

Sursele financiare pentru serviciul menționat sunt acordate în conformitate cu Planul de lucru bilateral al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și UNICEF pentru perioada septembrie 2022 – septembrie 2023, aprobat prin Ordinul MMPS nr. 65 din 12.09.2022.

Ținând cont de faptul că, numărul familiilor asistate (4566 cu 9133 copii) este în creștere iar resursele financiare sunt limitate, acordarea ajutorului bănesc se suspendă temporar. În același timp, autoritatea publică locală este în proces de identificare a mijloacelor financiare suplimentare în vederea acordării în continuare a sprijinului bănesc familiilor cu copii.

E necesar de menționat că, direcțiile pentru protecția drepturilor copilului din sectoarele mun. Chișinău va elabora un registru de evidență a solicitărilor de sprijin bănesc pentru familiile cu copii, care ulterior vor fi informate despre reluarea acțiunilor de acordarea a ajutorului financiar de referință.

DISTRIBUIE