×

Ședința grupului de lucru în vederea elaborării planului de acțiuni privind implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025

Viceprimarul municipiului Chișinău, Angela Cutasevici a convocat astăzi ședința grupului de lucru, în vederea elaborării planului de acțiuni privind implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025
În cadrul ședinței, membrii grupului de lucru au recapitulat toate modificările efectuate la planul de acțiuni și au revizuit planul în varianta finală pentru stabilirea calendarului cu acțiunile următoare.
În context, membrii grupului de lucru au purtat discuții asupra proiectului costificărilor și proiectului notei informative.
Redacția proiectelor menționate este îmbunătățită în baza consultărilor cu direcțiile municipale si a comentariilor parvenite urmare a prezentării publice cu părțile interesate.
Planul de acțiuni se elaborează în baza deciziei nr. 11/18 din 16.07.2020 a Consiliului municipal Chișinău cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 și va conține: obiective specifice (preluate din Strategia aprobată); acțiuni/măsuri (preluate din Strategia aprobată); activități de realizare; indicatori de monitorizare (la obiective, acțiuni/măsuri); costuri de implementare (buget); termen de realizare; instituția responsabilă (organizațiile partenere).
DISTRIBUIE