×

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

De 30 de ani încoace, la 3 decembrie, la nivel internațional este consemnată Ziua persoanelor cu dizabilități. Marcarea anuală a acestei zile fost proclamată în anul 1992, prin rezoluția 47/3 a Adunării Generale a Națiunilor Unite și se înscrie în șirul acțiunilor de implementare consecventă a prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Republica Moldova a semnat Convenția la 13 decembrie 2006 și a ratificat-o la 21 octombrie 2010.

Marcarea acestei zile are ca obiectiv o mai bună înţelegere în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi susţinerea demnităţii și respectarea drepturilor. Este, totodată, o ocazie pentru o schimbare de atitudine faţă de aceste persoane, prin eliminarea barierelor în ceea ce priveşte implicarea lor în diverse sfere de activitate.
Primăria municipiului Chișinău și Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, contribuie semnificativ la respectarea dreptului primordial al copilului în special al copiilor cu dizabilități, de a crește și a fi educat într-un mediu familial, în acest context se oferă asistență și susținere a copiilor cu dizabilități (1365) și familiilor acestora (876), care beneficiază de următoarele Servicii sociale:
🔹Serviciul Social ,,Asistența personală”– în anul 2022 au beneficiat 623 de copii cu dizabilități severe (pentru Serviciul menționat din bugetul municipal au fost alocate 49024,8 mii lei)
🔹 Serviciul social ,,Echipa mobilă” are menirea de a acorda servii specializate, destinate copiilor cu dizabilități, oferind asistență socială și suport persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestora. De serviciul dat beneficiază 25 de copii cu dizabilități severe și accentuate. În colaborare cu AOPD Primăria municipiului Chișinău și DGPDC a participat la proiectul Servicii Sociale mai bune, în vederea extinderii și dezvoltării Serviciului social ,,Echipa mobilă pentru copii”, pentru extinderea Serviciului social, prin instituirea a 5,5 unități de personal și capacitatea maximă a Serviciului pentru 50 beneficiari copii.
(pentru Serviciul menționat din bugetul municipal au fost alocate 995,100 mii lei)
🔹 Serviciul social Centrul de Recuperarea copiilor și tinerelor cu handicap fizic – 40 de copii. (pentru Serviciul menționat din bugetul municipal au fost alocate 1170,9 mii lei).
🔹 Serviciul social Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilități ,,Atenție” are drept scop asigurarea incluziunii sociale a copiilor cu dizabilități prin sporirea competențelor sociale, dezvoltarea abilităților de auto-deservire, implicarea acestora în diferite activități socio-culturale și ocupaționale 31 de copii cu dizabilități. (pentru Serviciul menționat din bugetul municipal au fost alocate 2105,1 mii lei).
🔹 Serviciul social Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilități ,,Casa Speranței” în anul 2022 de serviciu au beneficiat 21 de copii.
(pentru Serviciul menționat din bugetul municipal au fost alocate 2017,4 mii lei).
🔹 Serviciul social ,,Respiro” și Centrul de zi pentru copii cu dizabilități (2 grupe cu vârsta 3-7 ani și 7-12 ani), care activează în cadrul CMPCVF;
(pentru Serviciul menționat din bugetul municipal au fost alocate 1392,5 mii lei).
🔹 Suportul familiilor copiilor cu dizabilități din partea Asociațiilor Obștești, Fundațiilor de binefacere: „Societatea Crucea Roșie!”, Fundației de binefacere „Christian Aid Ministries”, Uniunea Bisericilor Evangheliste, etc.
Primăria municipiului Chișinău în perioada 17 – 18 septembrie 2022,
în parteneriat cu DGPDC, DGETS și Asociația părinților cu copii cu dizabilități mintale „Planeta Carității”, a organizat Festivalul de Creație Incluzivă „Moldova mea, leagăn de flori!”, ediția a III-a. În cadrul evenimentului au fost organizate diverse activități cu implicarea copiilor cu dizabilități: master class-uri, expoziții de pictură, grafică și artă decorativă, activități literar-muzicale, coregrafice și competiții sportive.
Doar prin eforturile conjugate și colaborare a întregii societăți, persoanele cu dizabilități se vor bucura de toate drepturile omului și libertățile fundamentale ce constituie un aspect primordial pentru demnitatea lor inerentă.
Primăria municipiului Chișinău și Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului vine astăzi cu urări de sănătate și reușite deosebite pentru persoanele cu dizabilități și pentru toți cei care activează în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Vă mulțumim pentru exemplul de perseverență și curaj, prin care reușiți să inspirați și să promovați incluziunea socială.
DISTRIBUIE