×

20 februarie – Ziua mondială a Justiției Sociale

Anual, la data de 20 februarie, începând cu anul 2009, este marcată Ziua Justiţiei Sociale, inițiativă propusă de către Adunarea  Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), încă din ziua de 26 noiembrie 2007.


Care este conceptul de justiție socială?

Conceptul de justiție socială a apărut prima dată în istorie la mijlocul celei de-a doua revoluții industriale din secolul al XIX-lea, chiar înainte de izbucnirea Primului Război Mondial, inventat de către preotul Luigi Taparelli în anul 1840, desemnează modul în care este aplicată justiţia într-o societate în relaţie cu clasele sociale existente în ea. În esenţă, ea se referă la conceptul că toată lumea trebuie să aibă aceleaşi drepturi și oportunități economice, politice și sociale. Pentru adepţii justiţiei sociale, rolul cel mai important al statului este de a asigura bunăstarea şi repectarea drepturilor cetăţenilor săi, indiferent de clasa socială din care fac parte aceştia. Astfel, principiile justiției sociale apar ca reacție împotriva exploatării clasei muncitoare de către burghezie, ale cărei probleme sunt cunoscute ca o problemă socială.

Astăzi, justiția socială reprezintă un principiu fundamental pentru o coexistență pașnică și prosperă între națiuni, presupunând eliminarea barierelor legate de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, cultură, dizabilitate și altele.


Care sunt principiile cheie ale justiției sociale?

Există patru principii principale ale justiției sociale:

Egalitate
 • Dreptul la egalitate este dreptul tuturor fiinţelor umane de a fi egale în demnitate, de a fi tratate cu respect şi consideraţie şi de a participa în condiţii de egalitate la orice aspect al vieţii economice, sociale, politice, culturale sau civile.
  Toate fiinţele umane sînt egale în faţa legii şi au dreptul la protecţie şi beneficii egale.
Echitate
 • Echitatea este o regulă specifică de drept internațional sau constituie un element necesar al principiilor generale de drept internațional. Principiu moral și juridic de importanță fundamentală, care impune egalitatea în drepturi și îndatoriri a membrilor unei colectivități umane, a națiunilor și statelor, respectul lor reciproc, rezolvarea cu nepărtinire a oricăror eventuale conflicte ivite în relațiile lor. 
Dreptul
 • Dreptul este un sistem de reguli, care sunt create și puse în aplicare prin intermediul unor instituții sociale sau guvernamentale pentru a reglementa comportamentul. Dreptul este un sistem care ajută la reglementare și prin care se asigură că o comunitate arată respect și egalitate în interiorul ei.
Participare
 • Principiul dat presupune implicarea activă a fiecărui membru în activitatea socială, precum și menținerea/promovarea justiției sociale. Participarea socială poate cuprinde și participarea profesională, culturală, politică, precum și participarea la bunăstarea socială, etc.

♦ Scopul acestei zile este de a atrage atenția factorilor responsabili asupra unor probleme precum sărăcia, șomajul și excluziunea socială. Valorile promovate în contextul acestei celebrări sunt egalitatea de șanse, solidaritatea, echitatea pentru toți membrii societății indiferent de sex, vârstă, rasă, apartenență națională, religie, opțiune politică, cultură, apartenență sindicală sau stare a sănătății.

Justiția socială se prezintă ca un deziderat de natură etică, fiind necesară pentru ca societatea să fie în măsură să asigure și să garanteze un echilibru între drepturile și îndatoririle membrilor săi.


Există câteva măsuri ce pot fi luate pentru a crea o societate mai justă, precum:

 • educarea copiilor, tinerilor și adulților pe teme conexe inegalității economice și de șanse, discriminare sistematică etc.;
 • programe care să vină în întâmpinarea unor nevoi fundamentale (adăposturi, oferirea de mese calde și alimente, produse menstruale etc.);
 • crearea și implementarea de proiecte ce se adresează incluziunii și respectului față de persoanele care provin dintr-o comunitate minoritară și/sau vulnerabilă;
 • îmbunătățirea accesului la o educație calitativă, prin oferirea de programe remediale și servicii de consultanță pentru tinerii venind din medii dezavantajate;
 • crearea centrelor comunitare și de tineret axate pe educația non-formală;
 • abordarea subiectelor ce țin de justiția socială în spațiul public și în media, prin intermediul activiștilor și persoanelor publice;
 • formarea unor spații sigure și suport la care tinerii din comunități vulnerabile să aibă acces.

Inegalitatea socială rămâne una dintre cele mai importante probleme cu care lumea se confruntă. Complexitatea şi răspândirea ei necesită măsuri urgente şi constante. Însă pentru a atinge mai multă justiţie socială, fiecare dintre noi are responsabilitatea de aş îndatori responsabilităţile civice, de a-i trata egal pe cei din jur şi a lupta pentru respectarea drepturile omului.

Justiţia socială a fost, este şi va continua să fie un factor important de influenţare a politicilor publice din toată lumea.

DISTRIBUIE