×

Contacte

Adresa: str. Alexandru Vlahuţă, nr. 3, municipiul Chişinău

E-mail: dgpdc@cmc.md

Secretariat: (022) 24-27-02

LISTA NUMERELOR DE TELEFOANE ALE COLABORATORILOR DGPDC

Numele prenumele Funcţia Telefon serviciu

                                         CONDUCEREA

Sergiu Oceretnîi Șef al Direcţiei (022) 22-76-50,

sergiu.oceretnii@pmc.md

Irina Calestru Șef adjunct interimar (022) 22-12-35, 067411553

irina.calestru@pmc.md

Gheorghe Gatman Șef adjunct (022) 24-15-20

gheorghe.gatman@pmc.md

 

             DIRECȚIA ÎNGRIJIRE ALTERNATIVĂ ȘI ADOPȚIE

Olga Zaharia Șef al Direcției (022) 21-26-48, 079707585

olga.zaharia@pmc.md

Ana Cuşnir Specialist principal tutelă/curatelă (022) 24-27-14, 067252007

ioana.cusnir@pmc.md

Diana Țurcanu Specialist principal psiholog (022) 21-14-08

diana.turcanu@pmc.md

Olga Baltag Asistent social, Serviciul social CCTF    (022) 24-27-14

olgabaltag15@gmail.com

        SECȚIA PLASAMENT PLANIFICAT ȘI (RE)INTEGRARE

Dina Baban Sp. principal evidență primară/maternități (022) 22-71-37

dina.baban@pmc.md

Cristina Vlad Specialist principal (022) 22-71-37, 067205286

cristina.vlad@pmc.md

Ina Mîndîcanu Specialist principal (022) 24-32-55

 

                                   SERVICIUL ADOPȚIE
Irina Poplavscaia Specialist principal în adopție (022) 21-26-48, 067443356

irina.poplavscaia@pmc.md

Olga Scurtu Specialist principal în adopție (022) 21-26-48

olga.scurtu@pmc.md

SERVICIUL ÎNGRIJIRE ȘI MONITORIZARE POST-PLASAMENT

 

                SECȚIA PREVENIREA SEPARĂRII DE FAMILIE

Anna Bezobrazova Șef secție (022) 22-61-00, 067214376

anna.bezobrazova@pmc.md

Cristina Croitori Specialist superior (022) 22-61-00

cristina.croitori@pmc.md

Ana Burciu  Specialist superior (022) 22-61-00

ana.burciu@pmc.md

Gratii Elena Specialist principal (022) 22-61-00

elena.gratii@pmc.md

               SERVICIUL DE ASISTENȚĂSOCIALĂ COMUNITARĂ

 

                        SERVICIUL DE SPRIJIN FAMILIAL

Octavian Nirca Manager serviciu (022) 24-27-14, 067205285

octavian.nirca@pmc.md

                  SECȚIA MONITORIZARE, EVALUARE,

PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI   MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Vera Pșeneac Șef secție (022) 22-94-49

vera.pseneac@pmc.md

Lidia Cioban Specialist principal (022) 22-94-49

lidia.directie@mail.ru

Ana Arhirii Specialist principal (022) 22-94-49

ana.arhirii@pmc.md

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Ganga Kumar Șef serviciu (022) 24-27-02

ganga.kumar@pmc.md

Ludmila Mogîldea Asistent social

(cancelarie)

(022) 24-27-02

mogmila78@mail.ru

Lilia Rotari Specialist superior (cancelarie) (022) 24-22-12

lilia.rotari@pmc.md

Silvia Făureanu Specialist superior (cancelarie) (022) 24-22-12
Vladislava Rusu Specialist superior (anticamera) (022) 24-27-02

vladislava.rusu@pmc.md

                                    SERVICIUL AUDIT

Vasili Tataru Audit intern principal (022) 24-22-12

vasili.tataru@pmc.md

                        SERVICIUL  ASISTENȚĂ JURIDICĂ

Ludmila Zagoreț Șef serviciu (022) 21-40-48

saj.dgpdc@gmail.com

Ciprian Rusnac Specialist principal (022) 21-40-48

saj.dgpdc@gmail.com

Alexandru Braguța Specialist principal (022) 21-40-48

saj.dgpdc@gmail.com

                                         DIRECȚIA RESURSE UMANE

Veronica Sitaru Șef interimar al Direcției (022) 22-60-98, 067443351

veronica.sitaru@pmc.md

Procopii Veronica Specialist principal (022) 22-60-98

 

Ecaterina Enachi Specialist principal (022)22-60-98

ecaterina.enachi@pmc.md

Alexandra Ivlentiev Specialist principal (022)22-60-98

alexandra.ivlentiev@pmc.md

                      DIRECȚIA EVIDENȚĂ CONTABILĂ

Ecaterina Şevcenco Șef  Direcție (022) 22-80-04, 079707704

ecaterina.sevcenco@pmc.md

Victoria Țăruș Contabil (022) 22-80-04

victoria.tarus@pmc.md

Corina Cernei Contabil (022) 22-80- 04 corina.cernei@pmc.md
Ana Sturza Specialist principal contabil (022) 22-60-93

ana.sturza@pmc.md

Maia Donos Specialist principal contabil (022) 22-80-04 maia.donos@pmc.md
Vera Gusacova Specialist principal contabil (022) 22-80-04

vera.gusacova@pmc.md

         SERVICIUL PLANIFICARE ȘI EXECUTARE A BUGETULUI

Anna Merla Șef serviciu (022) 22-60-93

ana.merla@pmc.md

Marina Gordilă Specialist principal (022) 22-60-93

marina.gordila@pmc.md

                                               ARHIVAR

Ludmila Cravcescu-Colodi Arhivar (022) 22-72-59

ludmilacravcescu-colodi@pmc.md

 

                      SERVICIUL ADMINISTRATIV-AUXILIAR

Nina Postolachi Șef depozit (022) 45-01-71

nina.postolachi@pmc.md