×

Contacte

Adresa: str. Alexandru Vlahuţă, nr. 3, municipiul Chişinău

E-mail: dgpdc@cmc.md

Secretariat: (022) 24-27-02

LISTA NUMERELOR DE TELEFOANE ALE COLABORATORILOR DGPDC

Numele prenumele Funcţia Telefon serviciu

                                         CONDUCEREA

Tatiana Oboroc Șef al Direcţiei (022) 22-76-50
Anna Bezobrazova Șef adjunct interimar (022) 22 12 35
Gheorghe Gatman Șef adjunct (022) 24-15-20
gheorghe.gatman@pmc.md

             DIRECȚIA ÎNGRIJIRE ALTERNATIVĂ ȘI ADOPȚIE

Olga Zaharia Șef al Direcției (022) 21-26-48
olga.zaharia@pmc.md
Specialist principal tutelă/curatelă (022) 22-71-37
Nadejda Usatîi Specialist principal psiholog (022) 21-14-08
Nina Leu Serviciul social CCTF (022) 24-32-55

        SECȚIA PLASAMENT PLANIFICAT ȘI (RE)INTEGRARE

Dina Baban Sp. principal evidență primară/maternități (022) 22-71-37
dina.baban@pmc.md
Cristina Vlad Specialist principal (022) 22-71-37
cristina.vlad@pmc.md
Ina Mîndîcanu Specialist principal

(022) 24-32-55

Nina Leu Specialist principal

(022) 24-32-55

                                   SERVICIUL ADOPȚIE
Irina Poplavscaia Specialist principal în adopție (022) 21-26-48
irina.poplavscaia@pmc.md
Olga Scurtu Specialist principal în adopție (022) 21-26-48
olga.scurtu@pmc.md

SERVICIUL ÎNGRIJIRE ȘI MONITORIZARE POST-PLASAMENT

Specialist principal (022) 22-71-37

                SECȚIA PREVENIREA SEPARĂRII DE FAMILIE

Șef secție (022) 22-61-00
Gratii Elena Specialist principal (022) 22-61-00
elena.gratii@pmc.md
Molcenovschi Tatiana Specialist principal (022) 22-61-00

 SERVICIUL SOCIAL CENTRE DE ZI PENTRU COPII ÎN SITUAȚII  DE RISC

Rastroșan Victoria Manager serviciu (022) 22-61-00

               SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ

Ghincul Anatolie Șef serviciu (022) 22-94-49
ghinculanatol@gmail.com
Rusu Vladislava Asistent social (022) 24-27-02
vladislava.rusu@pmc.md

                    SERVICIUL DE SPRIJIN FAMILIAL

Tcaci Natalia Șef serviciu (022) 24-27-14
sssf.dgpdc@gmail.com
Șapoval Cornelia Manager (022) 24-27-14
sssf.dgpdc@gmail.com
Manager (022) 24-27-14
sssf.dgpdc@gmail.com

                  SECȚIA MONITORIZARE, EVALUARE,

PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI   MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Lilia Artenii Șef secție (022) 22-94-49
Ana Arhirii Specialist principal (022) 22-94-49
ana.arhirii@pmc.md
Specialist principal (022) 22-94-49

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Ana Ursu Șef serviciu (022) 24-27-02
Lilia Rotari Specialist superior (cancelarie) (022) 24-22-12
lilia.rotari@pmc.md
Silvia Făureanu Specialist superior (cancelarie) (022) 24-22-12
Violina Constantinov Specialist superior (anticamera)

(022) 24-27-02

                                    SERVICIUL AUDIT

Eleonora Rusu-Savin Audit intern principal (022) 22-94-49

                        SERVICIUL  ASISTENȚĂ JURIDICĂ

Șef serviciu (022) 21-40-48
saj.dgpdc@gmail.com
Specialist principal (022) 21-40-48
saj.dgpdc@gmail.com
Specialist principal

                                         DIRECȚIA RESURSE UMANE

Veronica Sitaru Șef al DRU (022) 22-60-98
veronica.sitaru@pmc.md
Procopii Veronica Specialist principal (022) 22-60-98
veronica.procopii@pmc.md
Ecaterina Enachi Specialist principal (022)22-60-98
ecaterina.enachi@pmc.md
Alexandra Ivlentiev Specialist principal (022)22-60-98
alexandra.ivlentiev@pmc.md

                      DIRECȚIA EVIDENȚĂ CONTABILĂ

Ecaterina Şevcenco Șef  Direcție (022) 22-80-04
ecaterina.sevcenco@pmc.md
Victoria Țăruș Contabil (022) 22-80-04
victoria.tarus@pmc.md
Corina Cernei Contabil (022) 22-80- 04 corina.cernei@pmc.md
Ana Sturza Specialist principal contabil (022) 22-60-93
ana.sturza@pmc.md
Maia Donos Specialist principal contabil (022) 22-80-04 maia.donos@pmc.md
Vera Gusacova Specialist principal contabil (022) 22-80-04
vera.gusacova@pmc.md

         SERVICIUL PLANIFICARE ȘI EXECUTARE A BUGETULUI

Anna Merla Șef serviciu (022) 22-60-93
ana.merla@pmc.md
Marina Gordilă Specialist principal (022) 22-60-93
marina.gordila@pmc.md
Valeria Cotun Specialist principal (022) 22-60-93

                  SERVICIUL ADMINISTRATIV-AUXILIAR

Rîlea Vitalie Șef serviciu (022) 24-27-43
rileavitalii@gmail.com
Nina Postolachi Șef depozit (022) 45-01-71
nina.postolachi@pmc.md
Ludmila Cravcescu-Colodi Arhivar (022) 24-22-12
ludmilacravcescu-colodi@pmc.md