×

Contacte

Adresa: str. Alexandru Vlahuţă, nr. 3, municipiul Chişinău

E-mail: dgpdc@cmc.md

          LISTA NUMERELOR DE TELEFOANE ALE COLABORATORILOR DGPDC

 Numele prenumele Funcţia Telefon
 Sergiu Oceretnîi Șef al Direcţiei (022) 22-76-50

sergiu.oceretnii@pmc.md

 Irina Calestru Șef adjunct interimar (022) 22-12-35

irina.calestru@pmc.md

 Ganga Kumar Specialist superior (secretară) (022) 24-27-02

ganga.kumar@pmc.md

DIRECȚIA ÎNGRIJIRE ALTERNATIVĂ ȘI ADOPȚIE
 Olga Zaharia Șef interimar al Direcției (022) 24-27-43

olga.zaharia@pmc.md

 Ana Cuşnir Specialist principal tutelă/curatelă (022) 24-27-14

ana.cusnir@pmc.md

 Diana Țurcanu Specialist principal psiholog (022) 21-14-08

diana.turcanu@pmc.md

                                     Secția plasament planificat și (re)integrare
 Angela Brăilean Specialist principal (022) 24-27-14

angela.brailean@pmc.md

 Dina Baban Specialist principal evidență primară/maternități (022) 22-71-37

dina.baban@pmc.md

 Cristina Vlad Specialist principal (022) 22-71-37

cristina.vlad@pmc.md

  Specialist principal (022) 24-32-55

alexandru.doncenco@pmc.md

                                                           Serviciul adopții
 Irina Poplavscaia  Specialist principal în adopție (022) 21-26-48

irina.poplavscaia@pmc.md

 Olga Scurtu Specialist principal în adopție (022) 21-26-48

olga.scurtu@pmc.md

                         Serviciul îngrijire și monitorizare post-plasament
 Valentina Canariov Specialist principal (022) 22-94-49

valentina.canariov@pmc.md

                           SECȚIA PREVENIREA SEPARĂRII DE FAMILIE
 Anna Bezobrazova Șef secție (022) 22-61-00

anna.bezobrazova@pmc.md

  Specialist principal
  Specialist principal
  Specialist principal
SECȚIA MONITORIZARE, EVALUARE, PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
 Vera Pșeneac Șef secție (022) 24-27-43

vera.pseneac@pmc.md

  Specialist principal metodist
Specialist principal
Specialist principal
                      SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
 Silvia Lașcu Șef serviciu (022) 22-94-49

silvia.lascu@pmc.md

 Lilia Rotari Specialist superior (cancelarie) (022) 24-22-12

lilia.rotari@pmc.md

 Silvia Făureanu Specialist superior (cancelarie) (022) 24-22-12

silvia.faureanu@pmc.md

 Iana Straton Specialist superior (cancelarie) (022) 24-22-12

iana.straton@pmc.md

                                                   SERVICIUL JURIDIC
 Silvia Marian Șef Serviciu (022) 21-40-48

silvia.marian@pmc.md

Specialist principal
Specialist principal
                   SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ
 Doina Munteanu Manager serviciu (022) 22-61-00

doina.munteanu@pmc.md

                SERVICIUL DE SPRIJIN PENTRU FAMILIILE CU COPII
 Valentina Cotelnic Manager serviciu (022) 24-27-14

natalia.cotlenic@pmc.md

 Anastasia Socican Specialist principal (022) 24-27-14

anastasia.socican@pmc.md

                                         DIRECȚIA RESURSE UMANE
 Alexandru Pruteanu Șef Direcție (022) 22-60-98

alexandru.pruteanu@pmc.md

 Tatiana Melnic Specialist principal (022) 22-60-98

tatiana.melnic@pmc.md

 Elena Tomiţa Specialist principal (022) 22-60-98

elena.tomita@pmc.md

Specialist principal
Specialist principal
                                   DIRECȚIA EVIDENȚĂ CONTABILĂ 
 Ecaterina Şevcenco Șef  Direcție (022) 22-80-04

ecaterina.sevcenco@pmc.md

 Victoria Țăruș Contabil (022) 22-80-04

victoria.tarus@pmc.md

 Corina Cernei Contabil (022) 22-80-04

corina.cernei@pmc.md

 Ana Sturza Specialist principal contabil (022) 22-60-93

ana.sturza@pmc.md

 Maia Donos Specialist principal contabil (022) 22-80-04

maia.donos@pmc.md

 Vera Gusacova Specialist principal contabil (022) 22-80-04

vera.gusacova@pmc.md

                                         SERVICIUL AUDIT INTERN
Auditor intern
               SERVICIUL PLANIFICARE ȘI EXECUTARE A BUGETULUI
 Anna Merla Șef Serviciu (022) 22-60-93

ana.merla@pmc.md

 Marina Gordilă Specialist principal (022) 22-60-93

marina.gordila@pmc.md