×

Contacte

Adresa: str. Alexandru Vlahuţă, nr. 3, municipiul Chişinău

E-mail: dgpdc@cmc.md

Secretariat: (022) 24-27-02

LISTA NUMERELOR DE TELEFOANE ALE COLABORATORILOR DGPDC

Numele prenumele Funcţia Telefon serviciu

                                         CONDUCEREA

Tatiana Oboroc Șef al Direcţiei (022) 22-76-50
Calestru Irina Șef adjunct interimar (022) 22-12-35

irina.calestru@pmc.md

Gheorghe Gatman Șef adjunct (022) 24-15-20

gheorghe.gatman@pmc.md

             DIRECȚIA ÎNGRIJIRE ALTERNATIVĂ ȘI ADOPȚIE

Olga Zaharia Șef al Direcției (022) 21-26-48

olga.zaharia@pmc.md

Ana Cuşnir Specialist principal tutelă/curatelă (022) 24-27-14

ioana.cusnir@pmc.md

Nadejda Usatîi Specialist principal psiholog (022) 21-14-08

 

Olga Cojocari Asistent social, Serviciul social CCTF    (022) 24-27-14

olgabaltag15@gmail.com

        SECȚIA PLASAMENT PLANIFICAT ȘI (RE)INTEGRARE

Dina Baban Sp. principal evidență primară/maternități (022) 22-71-37

dina.baban@pmc.md

Cristina Vlad Specialist principal (022) 22-71-37

cristina.vlad@pmc.md

Ina Mîndîcanu Specialist principal

(022) 24-32-55

Nina Leu Specialist principal

(022) 24-32-55

                                   SERVICIUL ADOPȚIE
Irina Poplavscaia Specialist principal în adopție (022) 21-26-48

irina.poplavscaia@pmc.md

Olga Scurtu Specialist principal în adopție (022) 21-26-48

olga.scurtu@pmc.md

SERVICIUL ÎNGRIJIRE ȘI MONITORIZARE POST-PLASAMENT

Specialist principal (022) 22-71-37

                SECȚIA PREVENIREA SEPARĂRII DE FAMILIE

Anna Bezobrazova Șef secție (022) 22-61-00

anna.bezobrazova@pmc.md

Gratii Elena Specialist principal (022) 22-61-00

elena.gratii@pmc.md

 SERVICIUL SOCIAL CENTRE DE ZI PENTRU COPII ÎN SITUAȚII  DE RISC

Rastroșan Victoria Manager serviciu (022) 22-61-00

               SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ

Ghincul Anatolie Șef serviciu (022) 22-94-49

ghinculanatol@gmail.com

                    SERVICIUL DE SPRIJIN FAMILIAL

Octavian Nirca Șef serviciu (022) 24-27-14

sssf.dgpdc@gmail.com

Șapoval Cornelia Manager (022) 24-27-14

sssf.dgpdc@gmail.com

Tcaci Natalia Manager (022) 24-27-14

sssf.dgpdc@gmail.com

                  SECȚIA MONITORIZARE, EVALUARE,

PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI   MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Vera Pșeneac Șef secție (022) 22-94-49

vera.pseneac@pmc.md

Ana Arhirii Specialist principal (022) 22-94-49

ana.arhirii@pmc.md

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Vladislava Rusu Șef serviciu (022) 24-27-02

vladislava19rusu@gmail.com

Lilia Rotari Specialist superior (cancelarie) (022) 24-22-12

lilia.rotari@pmc.md

Silvia Făureanu Specialist superior (cancelarie) (022) 24-22-12
Secretară Specialist superior (anticamera)

(022) 24-27-02

                                    SERVICIUL AUDIT

Audit intern principal (022) 24-27-43

                        SERVICIUL  ASISTENȚĂ JURIDICĂ

Ludmila Zagoreț Șef serviciu (022) 21-40-48

saj.dgpdc@gmail.com

Postica Larisa Specialist principal (022) 21-40-48

saj.dgpdc@gmail.com

Specialist principal (022) 21-40-48

saj.dgpdc@gmail.com

                                         DIRECȚIA RESURSE UMANE

Veronica Sitaru Șef al DRU (022) 22-60-98

veronica.sitaru@pmc.md

Procopii Veronica Specialist principal (022) 22-60-98

veronica.procopii@pmc.md

Ecaterina Enachi Specialist principal (022)22-60-98

ecaterina.enachi@pmc.md

Alexandra Ivlentiev Specialist principal (022)22-60-98

alexandra.ivlentiev@pmc.md

                      DIRECȚIA EVIDENȚĂ CONTABILĂ

Ecaterina Şevcenco Șef  Direcție (022) 22-80-04

ecaterina.sevcenco@pmc.md

Victoria Țăruș Contabil (022) 22-80-04

victoria.tarus@pmc.md

Corina Cernei Contabil (022) 22-80- 04 corina.cernei@pmc.md
Ana Sturza Specialist principal contabil (022) 22-60-93

ana.sturza@pmc.md

Maia Donos Specialist principal contabil (022) 22-80-04 maia.donos@pmc.md
Vera Gusacova Specialist principal contabil (022) 22-80-04

vera.gusacova@pmc.md

         SERVICIUL PLANIFICARE ȘI EXECUTARE A BUGETULUI

Anna Merla Șef serviciu (022) 22-60-93

ana.merla@pmc.md

Marina Gordilă Specialist principal (022) 22-60-93

marina.gordila@pmc.md

Valeria Cotun Specialist principal (022) 22-60-93

                  SERVICIUL ADMINISTRATIV-AUXILIAR

Nina Postolachi Șef depozit (022) 45-01-71

nina.postolachi@pmc.md

Ludmila Cravcescu-Colodi Arhivar (022) 24-22-12

ludmilacravcescu-colodi@pmc.md