×

Rapoarte de activitate

Autoritatea tutelară din municipiul Chișinău prezintă semestrial şi anual RAPOARTE DE ACTIVITATE organelor ierarhic superioare.

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului elaborează RAPOARTE STATISTICE  în calitate de instrument de bază pentru culegerea datelor.

Sinteza activității Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru luna DECEMBRIE 2021

Raportul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului pentru luna august a anului 2021

Raportul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului pentru luna iunie a anului 2021

Raportul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului pentru luna aprilie a anului 2021

Raportul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului pentru luna martie a anului 2021

Raportul activității Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului pentru luna februarie 2021

Raport cu privire la acțiunile întreprinse în contextul Covid-19 de către DMPDC, pentru perioada martie-august 2020

Raportul activității Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru luna august, 2020

Raportul cu privire la măsurile întreprinse în perioada iunie – iulie 2020 cu privire la copiii aflați în situații de stradă

Raportul activității DMPDC pentru luna iulie 2020

Raport de activitate semestrul I DMPDC 2020

Cercetare statistică CER 103 A privind evidența copiilor din sistemul rezidențial 2018

Raport privind executarea bugetului DMPDC 2019

Raport privind executarea bugetului DMPDC 2018

Raport DMPDC 2019 semestrul II

Raport DMPDC 2019 semestrul I                                      Raport statistic 2021

Raport DMPDC 2018                                                           Raport statistic 2018

Raport DMPDC 2017                                                           Raport statistic 2017

Raport DMPDC 2016                                                           Raport statistic 2016

Raport DMPDC 2015                                                           Raport statistic 2015

Raport DMPDC 2014

Raport DMPDC  2012

Raport DMPDC 2011

Raport DMPDC 2010

Declarație de răspundere managerială DPDC sectorul Botanica 2020

Declarație de răspundere managerială DPDC sectorul Buiucani 2020

Declarație de răspundere managerială DPDC sectorul Ciocana 2020

Declarație de răspundere managerială DPDC sectorul Buiucani 2020

Declarație de răspundere managerială DPDC sectorul Râșcani 2020

Declarație de răspundere managerială 2020

Declarația de răspundere managerială 2019

Declarația de răspundere managerială 2018

Declaraţie 2016

Declaraţie 2015

Declaraţie 2014