×

Invitații de participare

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Coordonator de proiect

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059709/

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Expert pe consolidarea resurselor umane din sistemul de protecție a copilului

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059693/

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Expert pentru serviciile de tip familial și serviciului de sprijin familial

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657539415327?tab=contract-notice

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Expert pentru serviciile de suport și asistență a familiilor cu copii/copiilor în situație de risc, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657535973736?tab=contract-notice

Reconstrucția capitală a acoperișului la Centrul de Zi de Socializare și Reabilitare a Copiilor cu Necesități Speciale „Casa Speranței”
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057219/

 

Anunț de intenție nr. 1 din 04.08.2021

Sistemul achizițiilor electronice publice şi private: