Asset 12
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Email: dgpdc@cmc.md
Call
Telefon: (022) 24-27-02

Anticorupție

Raport_privind_monitorizarea_contractelor_de_achiziții_publice

Ordin nr. 74 cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de elaborarea și revizuirea cadrului normativ intern și a mecanismelor de funcționare a DGPDC

Ordin nr. 73 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de elaborarea Registrului declarațiilor privind conflictele de interese, ținerea și completarea acestuia

Ordin nr. 72 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de elaborarea Registrului incompatibilităților și restricțiilor, sesizărilor, ținerea și completarea acestuia

Ordin nr. 71 cu privire la operarea unor modificări la ordinul DGPDC nr. 43 din 08.04.2022

Ordin nr. 70 cu privire la aprobarea Regulamentului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul DGPDC și desemnarea persoanei responsabile de elaborarea Registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare, ținerea și completarea acestuia

Ordin nr. 65 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale în cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului

Planul local anticorupție pentru anii 2022-2025 (2)

Planul local anticorupție pentru anii 2022-2025 (1)

Ordin nr. 49 cu privire la punerea în aplicarea a Deciziei Primarului General al municipiului Chișinău cu privire la aprobarea Planului local anticorupție pentru anii 2022-2025

Raport anual consolidat privind controlul intern managerial

Ordinul cu privire la constituirea Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor admisibile și inadmisibile, precum și aprobarea Regulamentului privind regimul juridic al cadourilor din cadrul DGPDC

Hotărâre nr. 5 din 30.03.2017 privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017 – 2020