×

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la modificarea denumirii Centrului de Plasament pentru Copii şi aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament pentru copii cu dizabilităţi „Lumina” şi statului de personal”

7 iulie 2020

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a Consiliului municipal Chişinău iniţiază, începând cu data de 07.07. 2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la modificarea denumirii Centrului de Plasament  pentru Copii şi aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a […]

Stop AMBROZIA

6 iulie 2020

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului îndeamnă comunitatea educațională să dea curs iniţiativei Primăriei municipiului Chişinău în scopul nimicirii ambroziei, plantă periculoasă atât pentru culturile agricole, cât şi pentru sănătatea oamenilor cărora le provoacă alergie și care uneori nu poate fi combătută nici cu antibioticele. […]

Proiectul Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 a fost prezentat Consiliului municipal pentru aprobare

6 iulie 2020

Primăria municipiului Chișinău informează că proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025″ a primit aviz pozitiv din partea Comisiei pentru protecție socială, ocrotirea sănătății, educație, cultură, mass media și relații internaționale a Consiliului municipal Chișinău. Documentul a fost […]

Ședința de lucru lărgită pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea”, a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă”supus consultărilor publice

6 iulie 2020

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, pe data de 03 iulie orele 15:00 a desfășurat ședința de lucru lărgită pe marginea proiectului de decizie„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea”, a statelor de personal și structurii Centrului în redacție […]

Ședința de lucru lărgită pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/20 din 24.07.2018 „Cu privire la instituirea Serviciului Asistență Stradală” supus consultărilor publice

2 iulie 2020

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, pe data de 01 iulie orele 15:00 a desfășurat ședința de lucru lărgită pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/20 din 24.07.2018 „Cu privire la instituirea Serviciului Asistență […]

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în domeniul socio-educativ și comunitar în cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Centru și Buiucani

2 iulie 2020

Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs este 18 iulie 2020, inclusiv. Dosarul de concurs va fi depus personal sau prin poștă la sediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuță, 3 ( bir. 14), sau prin e-mail la: chisinaudmpdc@gmail.com, cu […]

Atenție tuturor cetățenilor mun. Chișinău

1 iulie 2020

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului aduce la cunoștință prevederile Dispoziției Primarului General al municipiului Chișinău nr. 295-d din 23.06.2020 „Cu privire la acțiunile de minimalizare a impactului temperaturilor caniculare asupra sănătății populației din municipiul Chișinău” Fișiere anexate: public_publications_29860492_md_dispozitia_29

Ședință de lucru comună cu A. O. PRINCIPII SĂNĂTOASE

30 iunie 2020

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a organizat pe data de 30.06.2020 o ședință de lucru cu A.O.  PRINCIPII SĂNĂTOASE. În cadrul ședinței au fost abordate următoarele subiecte: stabilirea priorităților într-o eventuală colaborare, care urmează a fi negociate săptămâna viitoare între Asociația Obștească ,,PRINCIPII SĂNĂTOASE” reprezentată […]